გაზიარება
ტაბიძე გალაკტიონ
 
 
*ბიოგრაფია (ტ.გ)  
მეგობარს  
* * * მახსოვს, მე გზაჯვარედინზე...  
* * * ...და კვლავ იწყება ახალი წელი...  
* * * აბრეშუმი გვსურს...  
* * * აგერ ინგლისი...  
* * * აგერ კიდევ რურუა...  
* * * აგერ, ღობიდან გიცქერს...  
* * * აგერ, შემოდგომობის...  
* * * აზურმუხტდა ზღვა ლაღი...  
* * * ათას რვაას სამოცდაათ ზოლიდან...  
* * * ათასფერად მოქარგული...  
* * * აი, გეგმაც...  
* * * აი, ფანჯარა იმ სახლის...  
* * * აი, ქარხანაც...  
* * * აი, ჩემს თვალწინ ძველი სიონი...  
* * * ალიომ უთხრა ილიოს...  
* * * ამ ჩემს თმებში ვერცხლის ჩრდილებს...  
* * * არ გეგონა, არ ელოდი...  
* * * არ მეგონა...  
* * * არ მინდა სიტყვა...  
* * * არ მოხერხდება განა...  
* * * არ მშორდება სევდა მწარე...  
* * * არა ზეცა, არა ლანდი, არა ფერია...  
* * * არა იქ, სადაც სიხარულია...  
* * * არა, არ დამავიწყდება...  
* * * არეს მრავალ გარდასულ წლის...  
* * * ასე, ამგვარად...  
* * * ატესტატის წყალობით...  
* * * აუჩქარებლად, დინჯად...  
* * * აფხაზეთს არის მდებარე რიცა...  
* * * აქ მარმარილოს მაღალი...  
* * * აყვავილდა ყაყაჩო...  
* * * აჩრდილი ჩუმი და მოთარეშე...  
* * * აცივდა.. მალე მოვა ზამთარი...  
* * * ახალი წელი...  
* * * აჰ, შორს გაისმის...  
* * * ბენუარიდან ხედავდა თვალი...  
* * * გაგონდება თუ არა...  
* * * გადაეფარა საქართველოს გზებს...  
* * * გადამწვანებულ მწერვალებიდან...  
* * * გადასძახე...  
* * * გაზაფხულის იისფერო მზერავ...  
* * * განა მისთვის ამშვენებს...  
* * * გარედ სწვიმს და თოვს...  
* * * გართმევთ პოეტობას?..  
* * * გასაოცარი მისი შვენება...  
* * * გაშლილ წალკოტში...  
* * * გაჰქრეს ბნელი ჟრიამული...  
* * * გემი ვით არ იცნობს...  
* * * გეძებდი ყველგან...  
* * * გზა არ ღირს დავიდარაბად...  
* * * გზა უვრცესი...  
* * * გმართებს ტირილი...  
* * * გრძნობა აღელდა...  
* * * გუგუნი ძველი ბუხრის...  
* * * გული სავსეა იმავ ჩრდილებით...  
* * * გულს ნუ მოიყვან...  
* * * გულში მწუხარე ის მორევია...  
* * * და ამაოდ გეძებენ...  
* * * დაე, შეებას მკაცრად ჯარი ჯარს...  
* * * დაიმახსოვნე დარიგება ჩემი, ოლია...  
* * * დამნაშავე ხარ...  
* * * დანისლულ მთის წვერს...  
* * * დაჰქროლა სიომ...  
* * * დგება თეთრი დღეები...  
* * * დიდად მჭერმეტყველობენ...  
* * * დიდის ჭრიჭინით...  
* * * დღე მიილულა...  
* * * დღე შემოდგომის ცივი...  
* * * დღეები ღამეებს მისდევს...  
* * * დღევანდელი დღე მიაგავდა...  
* * * დღევანდელი დღის თვალი და ფიქრი...  
* * * დღენო მშვენიერ სიყმაწვილისა!..  
* * * დღეს მაისი ფერში...  
* * * დღეს ჩემი დღეა...  
* * * ეфემერა - ეს არის სიტყვა საშინელი...  
* * * ევროპა, როგორ არ იცი...  
* * * ევროპაში რომ მუშა...  
* * * ელექტროსადგურს აშუქებს მთვარე...  
* * * ელვარე და ლომფერი  
* * * ელვარე და ლომფერი...  
* * * ერთს უბეში შენი წიგნი უბის...  
* * * ერთხელ შენ დაჰხვენ...  
* * * ერთჰანგა, ერთფერი...  
* * * ეს გრძნობა სიბოროტედ...  
* * * ეს იყო ოქტომბრის დამლევს...  
* * * ეს იყო ცხრაას...  
* * * ეს ოცი წელიწადია...  
* * * ეს სურათი...  
* * * ეს ძველი მუზა...  
* * * ესე ქალი გამოვხატე ფარშავანგად...  
* * * ექიმმა გამომიწერა...  
* * * ეხლა ის დრო არი...  
* * * ეხლა კი მშვიდობით! ნახვამდის!..  
* * * ეხლა ღამეა...  
* * * ეხლა, ძვირფასო მოგონებავ...  
* * * ეხლაც ბევრი სწერს ფერდზე...  
* * * ვარ გალაკტიონ ტაბიძე...  
* * * ვარდი კოკობი გადაფურჩქვნილი...  
* * * ვარსკვლავთა ფიფქით გულია სავსე...  
* * * ვდგევართ რატაციონის მანქანასთან...  
* * * ველთა შორის გამოისმა...  
* * * ვერ გიხსნის გენიალობა...  
* * * ვერაფერით დამძალავდა ბედი...  
* * * ვეფხვი კასპიის პირად  
* * * ვიდექი ხიდთან...  
* * * ვით მეომარმა...  
* * * ვით პაპის პაპა გოლიათი...  
* * * ვითარცა გედი ზღვისა...  
* * * ვინ იფიქრებდა...  
* * * ვინც ევროპას გავამგზავრეთ...  
* * * ვის არ ახსოვს პატარა...  
* * * ვისთვის უნდა იხედებოდეს ვინმე...  
* * * ვიღაცა რეკავს ღამღამობით ზარს...  
* * * ზღვა წყნარია ნამეტანი...  
* * * ზღვისპირად შენი...  
* * * ზღვისპირს დასახლებულხართ...  
* * * თანდათან ბნელდება...  
* * * თბილისის მთანი კლდიანნი...  
* * * თეთრ თოვლის ქვეშ სიზმრებს...  
* * * თეთრი იძახის: ჰოი, რუსეთი!..  
* * * თესავს და თესავს...  
* * * თვითეული პოეტი...  
* * * თვითონ ღელვაც რომ ნელდება...  
* * * თუმც ცოცხალი ვარ...  
* * * თუნდაც მშიერი პოეზია...  
* * * იბრძოდნენ შურნი...  
* * * იგი დაშორდა სამუდამოდ...  
* * * ივრში დანიშნეს დემონსტრაცია...  
* * * ილია მღერის...  
* * * იმ ერთა ლიგას...  
* * * იმ ვარდისფერ ატმებს მოვიგონებ კვლავ...  
* * * იმ ნეტარ ღამეს, მშვიდს...  
* * * ის ყველგანაა...  
* * * ის წაიყვანა ოცნებამ მისმა...  
* * * ის ჰიუგო...  
* * * ის, როგორც დენდი...  
* * * ისევ ერთად მივალთ მთვრალი...  
* * * ისეთი დღეა...  
* * * იფნის ბაღიდან...  
* * * იფრთხიალა, ფრთა გაშალა...  
* * * იქ, კუთხეში კი...  
* * * იყავი ჩემთვის, იყავი ჩემთან!..  
* * * იყო დრო...  
* * * იყო ვექილი ფრიად მართალი...  
* * * იყო მდიდარი სახლის...  
* * * კალამთან - გუთნის კვალია...  
* * * კარს გაუღებენ მას წინაპრები  
* * * კედელს, შექმნილს რაიმეთი...  
* * * კორეკტურაც გადავდევი...  
* * * ლაშქარი რომ შეიჭურვა...  
* * * ლეგენდარული შენი დიდება...  
* * * ლერწამო! ვერ მოგჭერ...  
* * * ლონდონი სდუმს...  
* * * მაგია მზისა...  
* * * მათ ბევრი ჰყავთ ხელოვანნი...  
* * * მალე ფერგადაშლილი...  
* * * მან მოიტაცა ველები...  
* * * მარგვლას რომ მორჩა გლეხობა...  
* * * მას შემდეგ, რაც ზღვა და მიწა...  
* * * მაღალ მთიდან ნიავი ჰქრის...  
* * * მახსოვს ზამთრის შეღამება...  
* * * მახსოვს ქარი სძრავდა...  
* * * მახსოვს, როცა მხატვრებს...  
* * * მდინარის პირს შუაღამით...  
* * * მდუმარე სმენით...  
* * * მე გულ-აღმა დავემხვე...  
* * * მე ვუმღეროდი ნოემბრის ფოთლებს...  
* * * მე თან წავიღებ უცხო მხარეში...  
* * * მე თვითონ ვიცი ჩემი ამბავი...  
* * * მე მარწმუნებდენ: ფოთლები გაჰქრა...  
* * * მე მახსოვს მუშა...  
* * * მე ქვეყნად ძეგლი მინახავს ბევრი...  
* * * მე შენს სამარეს...  
* * * მე წინდაწინვე ვთვრები...  
* * * მე ხომ აქ ვყოფილვარ...  
* * * მეტეორიტის, ბოლიდის ან მთვარის ნატეხის...  
* * * მეტყვი: როგორც ეს გრიგალი...  
* * * მეც იმ ჭაპანზიდვამ...  
* * * მზადა ვარ მარად...  
* * * მზე შენს ცდაში გადიხარა...  
* * * მზემ ისრები შემართა...  
* * * მზის სადღეგრძელოს  
* * * მზის სადღეგრძელოს მარადი...  
* * * მთაგორების ზემო...  
* * * მთელი დღე წვიმის ეკიდა ქსელი...  
* * * მთვარე კაშკაშებს...  
* * * მთვარე ღრუბელქვეშ შუა-ღამისას...  
* * * მთის მწვერვალებს...  
* * * მიდიან, თუმცა ძალუძთ ისევე...  
* * * მივქრივარ და სიყრმიდან...  
* * * მითხარი ნანა...  
* * * მისაყვედურებს ბევრი...  
* * * მისდევს რგოლს რგოლი...  
* * * მიყვარდა იმ დროს...  
* * * მიყვარდა ჰანგი გრძნობით...  
* * * მიჰქრიან ზვირთნი მოგონებათა...  
* * * მოგონების ნაზი მტვერი...  
* * * მორჩა! სტიქიის...  
* * * მოწმეა რბევის და თარეშის ხვადგურის...  
* * * მოხევის ქალო თინაო...  
* * * მოხუცო სხივო, შენ კანკალებ...  
* * * მშვენიერებით ვიპოვე, უცხო წალკოტი...  
* * * მშვენიერი სიცოცხლე...  
* * * მხოლოდ მსოფლიო...  
* * * ნავი არ უნდა გასწირო შენი...  
* * * ნათელი და მშვიდი...  
* * * ნათქვამია - ხელი ხელს...  
* * * ნაძვის ხეებს ელვარება...  
* * * ნიავი, ია, ნარგიზი...  
* * * ნიკო ყარალაშვილო...  
* * * ო, დღეს შემოდგომაა...  
* * * ო, მეგობრებო...  
* * * ოდეს ართობს მტერს...  
* * * ოდეს იყრების ომად ლაშქარი...  
* * * ოდესღაც, სადღაც მარტოობაში...  
* * * ოდესღაც, სადღაც...  
* * * ორად გაიპო წითელი კლდე...  
* * * ორი ზღვა შეხვდა ერთი მეორეს...  
* * * ორი ქვეყანა...  
* * * ორკესტრის ხმაში...  
* * * ოცნებავ, ღმერთავ!..  
* * * ოჰ, ევა, ევა!..  
* * * ოჰ, სად, სადაა...  
* * * პარიზი. ეს ხმა...  
* * * პაციფიზმს აქვს თავის პრესა...  
* * * პირველი ფოთლით იმოსება ტყე...  
* * * ჟამი გადაშლის უგონობით...  
* * * ჟუჟუნა წვიმამ შვება საერთო...  
* * * რა ამაოდ გუგუნებს...  
* * * რა არის ოქრო აჭარის...  
* * * რა მიმზიდველი იყო ზღაპარი...  
* * * რა მშვენიერი და კარგი...  
* * * რა მშვენიერია ცა საქართველოსი...  
* * * რა რიგ კარგია, სამშობლოვ...  
* * * რა საწყაულით ჩემს ბედს...  
* * * რა სიჩუმეა...  
* * * რად მინდა მთვარე...  
* * * რამდენჯერა ვთქვი...  
* * * რატომღაც, როცა არემარეს...  
* * * რაც ბედმა გითხრა...  
* * * რაც მომმადლა ბედისწერამ...  
* * * რაც ოცნებებმა მზიურ-ჰყვეს...  
* * * რევოლიუცია თავისუფალი...  
* * * რევოლიუციურ ქვეყნის მუშაკი!..  
* * * რიჟრაჟია, ჯერ ტრამვაი...  
* * * რისთვის ჩაუწყდა...  
* * * რკინის მკვნეტელი...  
* * * როგორც ზღაპრული მზეთუნახავი...  
* * * როგორც მენავემ ძველი სანავე...  
* * * როდესაც ხალხთა ჟრიამულში...  
* * * რომ არ ვიცი, რა დავწერო...  
* * * როცა გარშემო ღამე ბნელია  
* * * როცა ანტანტა...  
* * * როცა ბულბული განთიადისას...  
* * * როცა გარშემო ღამე...  
* * * როცა დაეცა შური...  
* * * საბჭოთა ხალხის გმირული...  
* * * სად ელლინელთა მთაა...  
* * * სადღაც დარჩა, შორს, სტოკჰოლმი...  
* * * სადღაც შრიალებს ჭაობი ჭყვიში...  
* * * საკითხი იბადება...  
* * * სანამ ვიყავ ახალგაზრდა...  
* * * სანაპიროზე...  
* * * სარკმელი საღამომ...  
* * * საქართველოს კარებს გასცდა...  
* * * საღამო შემოდგომისა...  
* * * საღამოვ, ვიცი, ბაღში შეხვალ...  
* * * საღამოს მთების...  
* * * საწყალ პოეტის შხამი და ჟანგი...  
* * * სახეს გადაჰკრავს მოგზაურთა...  
* * * სდგას ხეივანი სასახლის...  
* * * სდუმს არემარე...  
* * * სიმაღლეებზე აღმართულო...  
* * * სიტყვა არ წამოგცდეს  
* * * სიტყვა არ წამოგცდეს...  
* * * სოციალისტურ წმინდათა-წმინდა...  
* * * სპილოს ძვლისაგან...  
* * * სულ ტყეა და ტყე...  
* * * სხვები ჩხავიან, როგორც...  
* * * ტალღები გლეჯენ ერთიმეორეს...  
* * * ტფილისში არის ორგეი...  
* * * ტყვიების ქარი და სისხლის წვიმა...  
* * * უკანასკნელი საზღვარი...  
* * * უმაღლეს მწვერვალთა მსუბუქო ღრუბელო!  
* * * უნდა შეავსოს...  
* * * უროებს, გრდემლებს...  
* * * ურცხვად მიეშურება...  
* * * უღრმესს, ურთულესს...  
* * * უცხო მხარეში მივსდევ...  
* * * ფაცხა მეგრული...  
* * * ფერი მზესა და ქარს მოჰყავს...  
* * * ფრთხილად და შიშით შევაღე კარი...  
* * * ქალაქის გარედ...  
* * * ქარი ქრის, ქარი ქრის, ქარი ქრის  
* * * ქსენძიც ამბობდა...  
* * * ქუხილო, გელით!..  
* * * ღრმა მწუხარება აღარც მანებებს...  
* * * ყვავილთ სული მოგიპარავს...  
* * * შემოსილი მძიმე ღრუბლით...  
* * * შენ აღარ ხარ...  
* * * შენ ემართლები მიმქრალ სახეებს...  
* * * შენ მოელოდი - არა?..  
* * * შენი დიდება, სამშობლოო...  
* * * შენს თეთრ შუბლზე თვით გენიის...  
* * * შეცდომა ქვეყნად რაოდენია...  
* * * შეხედე რა ცაა...  
* * * შვენოდა ჰაერს ფოთლების ბნევა...  
* * * შოთას „უკვდავი“-ს სახელდება...  
* * * შორს არაა დღე...  
* * * შორს რომ ჩანს, ის რა გემია?..  
* * * შუაღამეა...  
* * * შუაღამეა...  
* * * შუაღამისას, როცა მიდამოს...  
* * * ჩამავალი მზის ფერადო კიდევ...  
* * * ჩემთვის სანატრელია...  
* * * ჩემო ზღვაო...  
* * * ჩემს წინ ცაცხვის ხეს...  
* * * ჩვენ ავაშენეთ მაღალი...  
* * * ჩვენ არ გვინდა მომავალში...  
* * * ჩვენ გავიარეთ სოხუმი, გალი...  
* * * ჩვენ დავინიშნოთ ეს ადგილი...  
* * * ჩვენი ალექსა...  
* * * ჩვენი დღის ამბებს...  
* * * ჩვენი ზღვის არ-მნახველებს...  
* * * ჩვენი საზღვრები გადმოილახა...  
* * * ჩვენს პოეტებს გაზაფხულზე...  
* * * ჩუ, ძახილია...  
* * * ჩურჩული - ულურჯეს ფარჩის...  
* * * ცაზე მიდის ერთადერთი  
* * * ცხელ უდაბნოის მხურვალე ქვიშით...  
* * * ცხოვრება არ ღირს...  
* * * ცხოვრება ჩემი უანკარეს ღვინის ფერია...  
* * * ძველ დღეებზე რაოდენ ფიქრს იტევ...  
* * * ძირს ერთა ლიგა...  
* * * წავიდეთ ქარხნებში...  
* * * წარსულს გუნდ-გუნდად გადაეფარა...  
* * * წელიწადის ნაზო დროო...  
* * * წვეთი წვეთებზე გადადის...  
* * * წვიმა და ოფლი...  
* * * წინად შენი სპეტაკი გზა...  
* * * წინანდალელი ნათელა ...  
* * * წყალტუბოდან ქუთაისში...  
* * * წყნარად მისცურავს ნარნარი მთვარე...  
* * * ხან წვიმაა, ხან დარია...  
* * * ხანდახან, როცა გაზაფხულები...  
* * * ხმები, ხალხში ყურმოკრული...  
* * * ხომალდს მიჰყვება თოვლის მადონა  
* * * ხშირად ვოცნებობ...  
* * * ხშირად მე შემომხვდება...  
* * * ჰიტლერის გულში უდავო...  
* * * ჰქუხდა ხმოვანი ქარი...  
* * *ენაზე აკრავს ხალხი...  
...რარიგ კარგია, სამშობლოვ,  
10 წლის წინად  
15 საუკუნე  
19 - ?  
1914  
1917. თებერვალი  
1927. VI. ვენა  
1950  
2 ენკენისთვე, 1941 წელი  
9 სიყვარული  
ARS LONGA, VITA BREVIS*  
AVE MARIA  
AVE MARIA  
N-ს  
P. S.  
TABES DʼORSALIS  
VOILES  
VOILES*  
აბა, კარგად დაფიქრდი  
აბა, რაა ეს?  
აბისინელი ჯარისკაცი  
აბისინელო!  
აგერ გამოჩნდა ვარშავა  
აგერა! აჰანდე!  
ადამიანის ბორკილებში ჩაჭედვისათვის  
ადრიანი გაზაფხული  
აელვარებულ ღუმელთა შორის  
ავადმყოფს  
ავდარი  
ავდრები  
ავდრის მოლოდინი  
ავდრის მოლოდინში  
ავრორა  
ავრორა  
ავტო-მოტო-ველო  
ავტომობილი  
ავტომობილი და ურემი  
ავტომობილი და ურემი  
ავჭალას იქით  
აზრი და სილამაზე  
აზრი და სილამაზე  
ათასის მხედველობა, ათასის იერი!  
ათი ქალწული  
ათი ქალწული  
ათოვდა ზამთრის ბაღებს  
ათოვდა ზამთრის ბაღებს  
ათრობდა ხალხთა მწუხარება  
ათრობდა ხალხთა მწუხარება  
აი, რა დროს იგრძნო სიცოცხლის ფასი!  
აი, რა მზის სიზმარია  
აივანზე  
აკაკი  
აკაკის გარდაცვალების გამო  
აკაკის ლანდი  
აკაკის ლანდი  
ალაზანთან  
ალვები თოვლში  
ალვები თოვლში  
ალვის ხეები მშვილდისარს ხრიან  
ალვის ხის გადარჩენა  
ალის თასი  
ალპები  
ალუბლის ხიდი  
ალუჩა, შვიდი წლის ბავშვი  
ალუჩა, შვიდი წლის ბავშვი  
ამ არემარეზე  
ამ ბნელი ღამით  
ამ ოდესმე მხიარულ..  
ამაო ცდა  
ამაო ძახილი  
ამაო ძახილი  
ამაოებავ..  
ამერიკისა იმგვარ სცემს გული  
ამირანი მიჯაჭვული  
ამომავალ მზეს  
ამუშავდი მანქანაო  
ანგელოზს ეჭირა გრძელი პერგამენტი  
ანგელოზს ეჭირა გრძელი პერგამენტი  
ანდრე ჟიდი და ანდრე მალრო  
ანძები  
აპლოდისმენტი  
არ არის იგი იმდენად ტკბილი  
არ არის იგი იმდენად ტკბილი  
არ განახლდება, არ დაბრუნდება  
არ დაგავიწყდეს ოქროს საღამო..  
არ დაღუპულა  
არ ვარ ობოლი ამ ქვეყანაზე  
არ მინახავს შენი არე...  
არ მინდა სიტყვა..  
არ ღირს იმ ერთ ცრემლად  
არ ცხრებოდა ზღვა იოტით  
არა აქვთ ზღვა  
არა ერთი და ორი  
არა ერთი ორი  
არაგვი  
არასდროს ბედი არ ყოფილა ისე ცბიერი  
არასდროს ისე არ მენატრება თავისუფლება  
არგონავტები ახალი დროის  
არგონავტები ახალი დროის  
არდაბრუნება  
არიან დღენი  
არიან დღენი  
არის მკითხველი.  
არმიელი ვარ  
არსებობის გული  
არც ერთ ეპოქას არ აქვს უფლება  
არწივებს ჩასძინებოდათ  
არხევს ახალი სიცოცხლის აკვანს  
არხევს ახალი სიცოცხლის აკვანს  
ასე რისთვის?  
ასფალტი  
ატმის რტოო, დაღალულო რტოო...  
ატმის რტოო, დაღალულო რტოო...  
ატმის ყვავილები  
ატმის ყვავილები  
ატომი  
აუზისაგან  
აუზისაგან  
აუჩქარა ცხენმა გზაში  
აფიშა, როგორ...  
აფრიალებულ ყორნების გუნდი  
აფხაზეთო, აფხაზეთო  
აფხიარცა!  
აქ ხილულ ოცნებას  
აღარ არის მენესტრელი  
აღარა გვყავს ილია  
აღემატება ყოველგვარ ძალას  
აღმოსავლეთი  
აყვავილებულ ველებს სალამი  
აყვავილებულ ველებს სალამი!  
აწ კივილისთვის ირევიან  
აწმყოს დიდება დიდი!  
აჭარისტანის რუქა მრავალ ხვეული ხაზით  
ახალ მერნების წყება  
ახალ ტალღას  
ახალ ცისკართან  
ახალ ცხოვრებას გაუმარჯოს  
ახალ წლის ღამეს  
ახალგაზრდობა  
ახალი გვერდი  
ახალი გზებით  
ახალი მეკვლე  
ახალი მეკვლე  
ახალი მზე  
ახალი მოსახლეობა  
ახალი „ნიკორა“  
ახლა - განა ისეთი დროა?  
ახმაურდეს  
ახსნა  
ახსნა  
აჰა, ბინდდება  
აჰა, თენდება!  
ბაგრატის ტაძრის ნანგრევებთან  
ბავშვები კაფეში  
ბავშვები კაფეში  
ბავშვი გზად ვლიდა  
ბავშვი გზად ვლიდა  
ბავშვობის დღეები  
ბავშვობის დღეები  
ბავშვს ღიმილი არ უქრება  
ბავშვს ჩაეძინა  
ბავში გუგუსა და ჩიტი გუგული  
ბალადა, დაწერილი გორის ციხესთან  
ბალახები  
ბანანები  
ბარათაშვილი  
ბარელიეფი  
ბაღთან ძეგლია  
ბაყაყი, მსგავსი დელაროკისა  
ბაწარზე  
ბედის იქით!  
ბედისწერა  
ბედნიერება  
ბედს იქით  
ბევრნაირი ახდა ნატვრა  
ბერლინი  
ბინდი ღამისა გაჰქრა  
ბინდი ღამისა გაჰქრა  
ბინდის სტუმარი  
ბნელ ქიმერებში  
ბოგემა  
ბორის ნიკოლაიშვილს  
ბოძთან ტრამვაის უცდიდა მგზავრი  
ბრმა ცალი თვალით  
ბრმა ცალი თვალით  
ბრძოლა ღმერთთან  
ბრძოლათა თასი  
ბრძოლაში ვეძებ...  
ბრწყინავს ვარსკვლავი  
ბუნება მოქანდაკეა  
ბუნების განახლება  
ბუხართან  
გააფთრებული რომ იყოს ვეფხვი  
გაგონდება თუ არა  
გადაეფარა იგი მრავალ ხმას  
გადავიარეთ მრისხანე ზღვები  
გადაუღებლად  
გადია  
გადმოფრენას ეს ყორანი  
გავსცდით ხანდაკს  
გაზაფხულდა  
გაზაფხულია  
გაზაფხულის მოლოდინი  
გაზაფხულის ღამე  
გაზაფხულის ღამე (ი-ს)  
გაზი  
გაიცანით - პაციფისტია  
გაიცქირება მომავლისაკენ  
გამარჯვებას თანაბრად სწერს  
გამარჯობა, აფხაზეთო, შენი!  
გამბედავო და მაგარო ხელო  
გამოთხოვება  
გამომეცხადე!  
გამონაკლისი  
გამოსალმება  
გამოფხიზლება  
გამოცოცხლება  
გამოცოცხლება  
გამძლეობა  
გამხიარულდი, ბუხარო!  
განახლდა გული  
განახლდა გული  
განთიადზე  
განწირულება  
გაოცდა უფრო  
გარდაიცვალა სარა ბერნარი  
გარდაცვალება  
გაურკვევლობა  
გახედე: კახეთი!  
გახსოვდეს მარად!  
გახსოვს?  
გახსოვს? რა დრო იყო ის დრო!  
გაჰქრენ ზაფხულის დღენი  
გემზე  
გემი "დალანდი"  
გემი „დალანდი“  
გერმანიის დილა  
გეტერა  
გვადალკვივირი  
გვიანი ოცნება  
გვიანი ოცნება  
გვინდა, ვეძიებთ, გვწყურის!  
გვირაბებიდან  
გზა ახალ-ახალ გადამთოვრების  
გზა ბარსელონის და ვალენსიის  
გზა გამარჯვების  
გზად ვეშურები მგზავრი  
გზაზე ფოთლები ყრია  
გზაში  
გზებზე გავედით  
გიგანტი ყოველი დროის  
გივიკი ავად არის  
გობელენი  
გოგონა  
გორიდან  
გოტიეს  
გოტიეს რომანიდან  
გრიგალი  
გრიგალმა გადაიარა  
გრიგალს, ქარიშხალს ვსვამთ ამის შემდეგ  
გრძნობა, რომელიც დაკარგულია  
გრძნობათა ფერფლი  
გუბე  
გულთა კავშირი  
გული  
გული გრძნობს  
გული და მზე  
გულო, რა გემართება?  
გულო, რა გემართება?  
გურიის მთებს  
გუშინ, დღეს და ხვალ  
გუშინ, მთელი დღე  
და ბევრი რამ მინდა გიამბო  
და გაფითრდა  
და სისინებდენ, სისინებდენ ჩალის ღერები  
დაბმული ჭინკა  
დაბრუნდა გრძნობა და სისადავე  
დაბრუნება  
დაბრუნება  
დაბრუნებისას  
დაგიფარავენ  
დაგიფარავენ  
დადგა აგვისტო  
დადგა აგვისტო  
დადგება დრო სანატრელი  
დავასაფლავეთ  
დაიღუპა ის ხომალდი  
დაიძინე!..  
დაიძრა ქვეითი ჯარი  
დაიჯერე, თუ არ გჯერა  
დალუქულ ფოლიანტთან  
დამშვიდდი, ქარო!  
დამშვიდობება  
დამწველი თავის სიმშვენიერით  
დამწველი თავის სიმშვენიერით  
დანგრეული სახლი სოხუმში  
დანგრეული ტაძარი  
დარიალისა ვიწრო კლდეებში  
დაუმეგობრდა  
დაუძლეველი  
დაფიქრდი, როგორ შრომობენ სხვები!  
დაფნა  
დაღამდება ტყეში ოდეს...  
დაღლილ წამწამთ ქვეშ  
დაღუპულთ - გამოუსვლელობისგან  
დახუჭული თვალები  
დაჰკა წერაქვი!  
დაჰკარ, ორკესტრო!  
დგება თეთრი დღეები  
დგება ნაზი შემოდგომა  
დგება შემოდგომა  
დგება შემოდგომა  
დგება შემოდგომა  
დედა  
დედოფალა  
დემონსტრაცია ომის წინააღმდეგ  
დიადი მონათება  
დიდი მარაგი  
დიდი ქალაქი  
დიდი ხანია  
დიდი, სახალხო!  
დილა  
დილა (რა კარგზე კარგი)  
დილა სვანეთში  
დილა. სკოლისკენ. მელანი. ჩანთა  
დიმიტრი გულიას  
დომინო  
დრამა ერთი ბინისა  
დრო  
დრო  
დროა  
დროის უარმყოფელი  
დროშა შრომისა  
დროშები ჩქარა!  
დროშები ჩქარა!  
დუმილი  
დღე  
დღე გაფითრდა იაგუნდის  
დღე გაფითრდა იაგუნდისა  
დღეთა კარებთან ვდგავარ წუხილით  
დღეთა კარებთან ვდგევარ წუხილით  
დღეთა-გარდასულთა  
დღემ გაიარა  
დღემ გაიარა  
დღეს დღეები ეცლება  
დღეს მაისი ფერში ნაირ-ნაირშია  
დღეს ჩამოვხსენი ფერადი რუკა  
დღითი დღე ყოფნა შეიქმნა ძნელი  
დღიურ პროზიდან  
ედარებოდა შეშლილს  
ედარებოდა შეშლილს  
ედგარი მესამედ  
ედგარი მესამედ  
ევროპავ, გახსოვს?  
ევროპაში  
ევროპის დიპლომატი  
ევროპის უფერული დღე  
ეზო  
ეიფელის კოშკზე  
ელეგია  
ელეგია  
ელეგია (ლ.მ.)  
ელეგია.  
ელექტრონის საუკუნე  
ელვარება  
ეპიტაფიები  
ერთ დროს  
ერთი გავარდნილი კაცი  
ერთმა წუთმა  
ერთხელ დილით  
ერთხელ...  
ერთხელო - ჰყვება შარდენი...  
ეროვნებათა მარში  
ეს გრიგალია სიახლის  
ეს გრიგალია სიახლის  
ეს იყო თხუთმეტი წლის წინათ  
ეს იყო ძველი, ნაცნობი აზრი  
ეს ლექსი  
ეს მშობლიური ქარია  
ეს მშობლიური ქარია  
ეს მძინარე მთა და ველი  
ეს მძინარე მთა და ველი  
ეს რა ნიაღვრებს ვეზუვი ისვრის?  
ეს შეღამება  
ეს წელიწადი  
ეს წინათ იყო  
ეს წინათ იყო  
ესპანეთი  
ესპანეთის გმირებს  
ესტონეთს  
ეფემერა  
ეფემერა  
ეფემერი  
ეძიე ხვედრი  
ეჭვი  
ეხლა დამშვიდდა საქართველო  
ეჯახებიან პლანეტები ერთი მეორეს  
ვაგნერი  
ვარ გენია რიმანელი  
ვარდები  
ვარდი სილაში  
ვარდის ფოთოლი  
ვარსკვლავთმრიცხველს რომ შეესწავლა  
ვარსკვლავი  
ვარსკვლავი  
ვარსკვლავიანი კამარა ბრწყინავს!  
ვეზუვი  
ვერ გაიგონეს...  
ვერსად, ვერასდროს...  
ვერხვები  
ვერხვები  
ვესპერი  
ვეფხისტყაოსნის აფხაზურ ენაზე თარგმნის გამო  
ვიგონებ რა იმ მიქელ-ანჯელოს  
ვიგონებ რა იმ მიქელ-ანჯელოს  
ვიდრე ხვალ?  
ვით აფეთქება  
ვით გრიგალის შემდეგ ტყე-ველი  
ვით ხეს ფოთლები  
ვილანელი  
ვილანელი  
ვინ არის ეს ქალი?  
ვინა სთქვა?!  
ვისმენ დანატრულ ხმას  
ვიცი მხოლოდ  
ვოლტერის ძეგლთან  
ვოლტერის ძეგლი  
ვუალისა და ვიოლეს შესახებ  
ვუალისა და ვიოლჲეს შესახებ  
ვუსურვოთ ესპანეთს  
ვწერ ვინმე მესხი მელექსე  
ვჭექოთ მედგრად  
ზაზე  
ზამთარი ძნელი  
ზამთრის მოტივებიდან  
ზაჰესთან  
ზევით ასწიეთ მზე, ზევით!  
ზვირთები რბიან  
ზღაპარი  
ზღაპრებიდან  
ზღვა არის ჩემი ლექსების თემა  
ზღვა უფრო მკაცრი  
ზღვა-ზღვა, მთა და მთა  
ზღვაზე  
ზღვაზე გრიალებს გრიგალი  
ზღვაზე სცურავს ნაფოტივით  
ზღვის ეფემერა  
ზღვის პირად მდგარი  
ზღვის ფსკერიდან  
თავდადებულთა მილიონები  
თავისუფლების გრძნობაში  
თანამედროვე გიგანტიური ხმა უკარნახებს საუკუნეებს!  
თანდათან, თანდათან ახალი ქვეყანა შენდება  
თასი  
თბილისის ზეცა მოწამეა  
თეთრი ლანდებით  
თეთრი ოცნება  
თეთრი პელიკანი  
თეთრი პელიკანი  
თეთრი ქარები  
თემა  
თვალები  
თვალებით თვალში  
თვალს ნაზი და მთვარეული...  
თვალუწვდენელი, დაუსაბამო  
თვალუწვდენი ქვეყნის  
თვალწინ ზღვა აღიმართა  
თვით მიმოზა  
თვითმფრინავით  
თიბათვე გავიდა  
თითქო არა აქ  
თოვლი  
თოვლი (ხეები თოვლით)  
თოვლი იყო ირიბი, ალმაცერი  
თოვლით და ყინვით  
თრთის დასავლეთი  
თუ ბრძოლა არ არის  
თქვენ გართობდათ  
თქვენი ბინა  
ი. ა.  
ი.ა.  
იაგუნდა  
იალქნები  
იაპონელს კი ჰგონია  
იარე, კაცი შენ აღარ გქვიან  
იბარური  
იბობოქრე  
იდუმალი მეორე სახე  
იერი  
იერი  
ითვლის თვითეულ მისხლით  
ილია  
ილიას მოტივი  
იმ ატმებს გაუმარჯოს, იმ ატმის ყვავილებს  
იმ ატმებს გაუმარჯოს, იმ ატმის ყვავილებს!  
იმ დღეს რომ იყო  
იმ ვარდისფერ ატმებს მოვიგონებ კვლავ  
იმ ვენეციურ ხიდეზე  
იმ სოფლიდან მეორე დღესვე წავედით გორში  
იმედთა ნაცვლად  
იმერლის მონოლოგი  
ინგლისი და შეერთებული შტატები  
ინდოელების იყო მიტინგი  
ინტერვენცია  
ინჲესა  
იოველიადა  
იპატი  
ირაკლი, მომგები ასი ომის  
ირაკლი, მომგები ასი ომის  
ის  
ის  
ის გრიგალს ელის  
ის დირიჟორი  
ის მიდიოდა ქუჩაში ერთი  
ის მიდიოდა ქუჩაში ერთი  
ის ჩამოშორდა, როგორც სიზმარი  
ის წაიყვანა ოცნებამ მისმა  
ისევ ეფემერა  
ისევ ეფემერა  
ისევ მაისის მათრობს თვალები  
ისევ მაისის მათრობს თვალები  
ისევ მესხის გამოხედვა  
ისევ მესხის გამოხედვა  
ისევ ოცნება და სიყვარული  
ისევ ოცნება და სიყვარული  
ისევ ტყეში  
ისმენდა ნევა ტყვიების ხმაურს  
ისტორიის ახალი გვერდი  
ისტორიის ბორბლების რიტმი მიგვაქანებს რიონჰესისკენ!  
იქ პოეზიის ფრიალებს დროშა  
იქ პოეზიის ფრიალებს დროშა  
იქ, სადაც სინათლეა  
იქაურ გულსაც დახედა დრომა  
იქით ნუში, აქეთ ნუში  
იქით ნუში, აქეთ ნუში  
იღიმებიან სახლები  
იყო  
იყოს ასფალტის გასხივოსნება  
იშლებიან ყანები  
იშლებიან ყანები  
იცვალნენ დრონი  
იცვალნენ დრონი  
იცოდეს ყველამ  
იძინე, მთაო! თავისუფალო!  
კავშირი გულთა შორის  
კავშირი გულთა შორის  
კაკლის ხე მთაწმინდაზე  
კაკლის ხე მთაწმინდაზე  
კანტატა  
კარებთან გვიცდის ხელოვნებათ ძლიერი გროვა  
კაფეში  
კაცი სათვალეებით  
კაცი, რომელმაც გაბედა  
კახეთის მთვარე  
კახეთის მთვარე  
კვლავ აელვარდა ირმის ნახტომი  
კვნესის ვოლტორნი  
კიდევ რამდენს იტყვის ჟამთა გაქანება  
კინო  
კლარა ცეტკინა  
კოლექტიური ხელების ეტიუდი  
კოლხიდაში  
კოლხიდის დაბლობზე  
კორდზე  
კორდიდან  
კოსმიური ორკესტრი  
კოღო - ანოფელესი  
კოშკი  
კრემლი  
კრიზისისაგან თავის დაღწევა  
კუმისი  
ლამპარი  
ლანდი - არაქვეყნიური  
ლანკაშირში  
ლაჟვარდ ცაზე დღეა თეთრი კრავების  
ლაჟვარდ ცაზე დღეა თეთრი კრავების  
ლარიქს სიბირიკა  
ლაშქრული  
ლეგიონები  
ლენინგრადს  
ლენინგრადში  
ლენინი  
ლენინი  
ლენინის ორდენის მიღების დღე. 1936 წ.  
ლექსი, დაწერილი უამინდობაში  
ლილიან ფრთებით  
ლილიან ფრთებით  
ლოგოგრიფი  
ლოდთან  
ლოცვაზე უფრო  
ლოცვისთვის  
ლოცვისთვის  
ლუმანიტე  
ლურჯა ცხენები  
ლურჯი ხომალდი  
მაგიდა ალემბიკებით  
მაგრამ მე რა ვქნა  
მაგრამ მე რა ვქნა?  
მაიაკოვსკი  
მაინც დავიმსახურე  
მაისი  
მაისი (ნელი ნიავი)  
მაისი ჰყვავის  
მაისის ვარდი  
მაისის ისრით  
მაისის ისრით  
მაისის ღამეს  
მაისმა ისევ მომიტანა ლაჟვარდი ზღვები  
მაისმა ისევ მომიტანა ლაჟვარდი ზღვები  
მამია გურიელის საფლავზე  
მამული  
მამული, გესმის, როგორ გეძახის?  
მამულო, სიცოცხლეო!  
მარადისი იმედი  
მარმარილო  
მარმარილო  
მარსი  
მარტო არა ხარ  
მარტოობა  
მას გახელილი დარჩა თვალები  
მას გახელილი დარჩა თვალები  
მას სიკვდილის დროს ეჩვენებოდა  
მასთან არიან  
მასთან ბრძოლა  
მატარებელში  
მატარებელში  
მატარებელში (სიახლეთ ნიაღვარი)  
მატარებლიდან  
მატარებლიდან  
მაღალ მთაზედა ავაგე სასახლე ახალ-ახალი  
მაღაროებში  
მაღაროში  
მაშ, გაუმარჯოს!  
მახაჯირი  
მახსოვს  
მახსოვს ზაფხული  
მგელი და ცხვარი  
მგზავრის სიმღერა  
მგზავრის სიმღერა  
მგზავრის სიმღერა  
მგლოვიარე სერაფიმები  
მგლოვიარე სერაფიმები  
მდიდარი მემკვიდრის საიდუმლო  
მე ამ ყვავილებს  
მე არა ერთხელ მქონია ფრთები  
მე გამოვშორდი ავადმყოფ მხარეს  
მე და ზამბახი  
მე და ღამე  
მე დავიბადე განთიადისას  
მე ერთადერთი მქონდა წუხილი  
მე ვინც მიყვარდა  
მე ვინც მიყვარდა...  
მე ვუკვირდები ამ უძირო ზღვას  
მე მახსოვს მისი სახე  
მე მესიზმრება  
მე მიმღები ვარ, შენ კი სტუმარი  
მე მოვალ  
მე მოვალ  
მე მძინარე ვარ...  
მე ხომ სხვა ვარ  
მეგობარ პოეტს  
მეგობარს  
მეგობარს (ღრმაა)  
მეგობრის ხსოვნას  
მეზღვაურთ ღვინო დაურიგდება  
მეზღვაურს  
მელანქოლიური მოსიმღერე  
მეოთხე მხარე  
მეოცნებე აფრებით  
მეოცნებე აფრებით  
მერი  
მერის თვალებით  
მერის თვალებით  
მესაფლავე  
მესხის გამოხედვა  
მესხის გამოხედვა  
მესხის დაბრუნება  
მეტეხი იდგა რუხი, პიტალო  
მეტეხი იდგა რუხი, პიტალო  
მეხი მეხს, ქარი ქარს, ჩვენ კი მივსცეთ მხარი მხარს!  
მეხსიერება  
მზადება გასამგზავრებლად  
მზე თვალებში ჩაგეწვეთება, და თვალს სინათლე მოემატება!  
მზეა ისე მგზნებარე  
მზეო თიბათვისა  
მზის ამოსვლა  
მზის კაშკაში  
მზის კაშკაში (ეპოქა)  
მზის ჩასვლა  
მთა  
მთაწმინდის იქით  
მთაწმინდის მთვარე  
მთებს გახედე!  
მთელი დღე ვგრძნობდი  
მთვარე მთას ამოეფარა  
მთვარე ჭაში  
მთვარე ჭაში  
მთვარის ნაამბობიდან  
მთვრალი მტარვალის სიკვდილი  
მთვრალია ყოფნით, მთვრალია ცეცხლით  
მიდიოდა თეთრის ჯარი  
მიეც ქარიშხალს თავშესაფარი  
მივალ, გადავკოცნი  
მივალ, გადავკოცნი  
მივარდნილი აივანი  
მივარდნილი აივანი  
მივაშუროთ  
მივდიოდით ალაზნის ველად  
მიმავალი საქართველო  
მიმღერე რამე!  
მისი ბუნება  
მისი პათოსი  
მისტერია წვიმაში  
მიყვარს მარტო ქარიშხალი  
მიცვალებულის ხსოვნა  
მიცვალებულის ხსოვნა  
მიცქირე თვალში  
მიცქირე თვალში  
მიწა გამოჩნდა  
მიწა შეამჩნევს  
მიწის თხრაში მთიელს ვერვინ სჯობნის  
მიჰყევ, გაუგონე ბორბლებს!  
მკვლელების კაფე  
მოადგა ნაპირს ათასი ნავი  
მოგზაურობა ვერცხლისფერი ბილიკით  
მოგონება  
მოგონება მშობლიური მხარის  
მოგონება ყველაფრის შეიძლება, მაგრამ...  
მოგონება ყრუ შესახვევის  
მოგონება ჩვენი ჭალისა  
მოგონება ჩვენი ჭალისა  
მოგონებათ ცა  
მოდის  
მოდის მშენებელი, მოაქვს აგურები  
მოდის ჭალების სული მცურავი  
მოდის ჭალების სული მცურავი  
მოედანზე  
მოელვარე გზით  
მოვა... მაგრამ როდის?  
მოვა… მაგრამ როდის?  
მოვიდა ახალ სანახაობათ  
მომავალს რომ ეფერება  
მომაკვდავი  
მონაზონ ქალს  
მონბლანი  
მონმარტრზე  
მონპარნასი  
მოსვლას აპირებს წვიმა  
მოსვლას აპირებს წვიმა  
მოტორი მღერის  
მოჩვენება ნანგრევებში  
მოხუცი მწიგნობარი  
მოხუცი ქალი  
მრავალ შეხვედრით  
მრავალი სული მონათესავე  
მსახიობ ქალს  
მსახიობის დღიურიდან  
მტერს უნდა სძლიო  
მუზა  
მუსიკა  
მუსიკა (მსუბუქი ფრთებით)  
მუსიკა - უეცარი  
მუსიკალური ფანტაზმა  
მუშის სიტყვა  
მუხა  
მუხები  
მფარველი იალქნები  
მფრინავი  
მღელვარება  
მღვრიე ქარი  
მღვრიე ქარი  
მყინვარი  
მშვენიერი და ძლიერი ადამიანისათვის!  
მშვიდზე მშვიდი  
მშვიდზე მშვიდი  
მშვიდობიანი  
მშვიდობიანი სიმღერა დების  
მშობლიური ეფემერა  
მშობლიური ეფემერა  
მშობლიურო ჩემო მიწავ!  
მშობლიურო ჩემო მიწავ!  
მცხეთამდე  
მცხეთიდან  
მცხეთიდან  
მწარე იავნანა  
მწერალი გრიმში  
მწვანე ბუმბერაზი  
მწვანე ზოლი მთის  
მწვერვალები ახალ მთების  
მწვერვალები ახალი მთების  
მწოლარე  
მწოლარე  
მწუხარება  
მწუხარება შენზე  
მწუხარება შენზე  
მხარ მხარს, მხარი მხარს!  
მხედარი ქალი  
მხედარს ბრძოლების იტაცებს ჟინი  
მხეცის ბრჭყალებში მყოფი ლირიკა  
მხოლოდ ბრძოლების სურვილით სავსეს  
მხოლოდ ბუნება  
მხოლოდ გული...  
მხოლოდ ნანა  
მხურვალე სალამი პროლეტარულ მწერლებს!  
ნ. ბარათაშვილი  
ნავთი, ქვანახშირი, ოქრო, ჰაერი  
ნავთიანი ადგილის ბურღვა  
ნავთის ამოღება  
ნავთის კოშკები  
ნავთის ცისტერნები  
ნავით - უკვდავებისაკენ  
ნაწყვეტები  
ნაწყვეტი ძველი წერილიდან  
ნეაპოლში  
ნეგორელოე  
ნიავი  
ნიაღვარი  
ნორჩი ყვავილი  
ნუ გენანება ხმის გამეტება  
ნუ დავკარგავთ ხსოვნას  
ნუ მიატოვებ ლექსს უთვისტომოდ  
ნუგეში  
ნუგეში  
ო, გადავეშვათ უფიქრებლად  
ო, გიპოვე  
ო, სიხარულო, სიხარულო  
ობელისკი  
ობელისკი  
ოთხი დემონი  
ოთხი დრო  
ოკეანე  
ომნიბუსით  
ოპერიდან გამოვიდა გვიან  
ოპერის თეატრთან  
ორატორია  
ორი  
ორი ასული ნეტარი  
ორი ასული ნეტარი  
ორი ზარი  
ორი მილიარდი  
ორი მრისხანე სტიქიის ბრძოლა  
ორი პოეტი  
ორი სამყარო  
ორხიდეები  
ოფორტი - ცარსკოე სელო  
ოქრო  
ოქროს ტყავები  
ოქტავები  
ოქტომბერის გამარჯვებისთვის  
ოქტომბრის გემი  
ოქტომბრის სიმფონია  
ოქტომბრის სიმფონია  
ოცნება აჭარისწყალთან  
ოცნება ბორკილებში  
ოცნება კლდეზე  
ოჰ, როგორ მსურდა!  
პა-დე-კალე  
პარალელი  
პარიზელები უჩივიან მოწყენილობას  
პარიზის კომუნა  
პარიზის სეზონი  
პარიჟი  
პატარა პიერი  
პიონერო, იყავ ღირსი...  
პირველ თაველებს  
პირველი ენკენისთვე  
პირველი ვარდი  
პირველი მაისი  
პირველი მაისი  
პირველჯერ  
პირიმზე  
პირიმზეს  
პლაკატების კივილი  
პოეზია  
პოეზია - უპირველეს ყოვლისა  
პოეზია - უპირველეს ყოვლისა!  
პოემა ვეფხვისა  
პოეტი და მასა  
პოეტი და ოქტომბერი  
პოეტი, ვინაც წრფელია გულით  
პოეტის შეხვედრა მოჩვენებასთან რევოლიუციის მუზეუმის წინ 7 ნოემბერს, 1927 წ.  
პოეტს  
პოეტს  
პოლკი  
პორტრეტი  
პრესა  
პრესა  
პრიმიტივი  
პროლოგი  
პროლოგი 100 ლექსის  
პუშკინი პარიზში  
ჟ-ს  
ჟამთა ბორანი  
ჟამსა სევდისას  
ჟენევის პირად მდგარო ტირიფო!  
რა დამშვიდებით გადავცქერი მსოფლიო ღელვებს  
რა დამშვიდებით გადავცქერი მსოფლიო ღელვებს  
რა დროს რომანსეროა  
რა ვქნა?..  
რა მშვენიერი იყო ნამი!  
რა მშვენიერი მინდვრებია  
რა საჭიროა სიტყვები? მჯერა  
რა სევდიან ნანას ამბობს ქარი...  
რა სევდიან ნანას ამბობს ქარი...  
რა ღრიანცელში ვიდოდა გემი  
რა ღრიანცელში ვიდოდა გემი  
რა ცაა!  
რაა ახალი?  
რაა ეს გრძნობა?  
რად მინდა ქვეყნად ცხოვრება  
რადიო  
რამდენი დარჩა გაუგებრობა  
რამდენიმე დღე პეტროგრადში  
რაოდენი  
რას ნიშნავს, ზღვა ახმაურდა?  
რას ჰკივის ქუჩა?  
რასაც სარაცინი წინად...  
რაც იქნეს - იქნეს  
რაც იქნეს იქნეს  
რაც უფრო შორს ხარ  
რაც უფრო შორს ხარ  
რევოლვერი  
რევოლუციის ნიაღვრები  
რევოლუციონერის ხსოვნას  
რევოლუციონურ საქართველოს  
რევოლუციონური საქართველოს ცხოვრების ფურცლებიდან  
რეიმსი  
რეინი  
რეცეპტი  
რიონჰესით საქართველომ მონახა ახალი ხმები და სახეები  
რისთვის?  
რისთვის? (რისთვის ყრმობაში)  
რიცა  
რკინის ანგელოზი  
რკინის ჯაჭვით  
როგორ არ გახსოვს ბავში აღტაცებაში მყოფი  
როგორ არ იცით, თუ რა ძალაა  
როგორ ებრძოდენ ზარებს ზარები  
როგორც აჩრდილი  
როგორც კი დილა გათენდება  
როგორც სატანა  
როგორც სიზმარი  
როგორც სიზმარი  
როგორც სინათლე მოხეტიალე  
როგორც წუხილი არაგვის კიდის  
როდესაც მთვარით...  
როდესაც ყველას სძინავდა  
როდის ენანება წუთისოფლის დატოვება?  
რომანსი  
რომანსი  
რომელი საათია?  
როცა აკტეონი, ძეჲ არისტეას  
რური  
რუს პოეტს  
რუსთაველი პარიზში  
რუსთავი  
საახალწლო  
საახალწლო ეფემერა  
საგურამო  
საგურამოს ჭიჭინობელა  
სად დასასრული იყო  
სად იყო სმენა და გაგონება?  
სად იყო სმენა და გაგონება?  
სად?  
სადაც ალპებია, ველად  
სადაც ეხლა ზვირთებს სძინავთ  
სადღაც კი...  
სადღაც მინახავს  
სადღაც, ყინულზე ცეცხლი ანთია  
სადღეგრძელო  
სადღეგრძელო იყოს მისი  
საიდანაც მზე მოდიოდა  
საკაცე, ჩანთა, აირწინაღი  
სალამი ახალგაზრდობას  
სალამი მაისს  
სამარესთან  
სამარესთან  
სამგლოვიარო ეტლების ფრენა  
სამი ღრუბელი  
სამოცდაათი წლის პოეტი ქუჩაში მიდის  
სამრეკლო უდაბნოში  
სამშობლო შავი ლიუციფერის  
სამშობლოს  
სამშობლოსათვის  
სამშობლოში  
სამხედრო გზაზე  
სანამ არ დამსხვრეულან  
სანამ შორს იყავ  
სანაპირო რაზმი  
სანატორიუმში  
სანთელი  
სანთლები  
სარეცელთან  
სარკმელთან  
სასაფლაოზე  
სასაფლაონი  
სასახლე ძველი  
სასიკვდილო მწუხარება  
სასწაულს  
სასწაულს  
სატანა, დირიჟორი მსოფლიო ორკესტრისა  
საუბარი ედგარზე  
საფლავი  
საქართველოს ვარსკვლავი  
საღამო  
საღამო  
საღამო (ეხლა ასეთი სიმართლეც)  
საღამო (მთის)  
საღამო (მნათობი)  
საღამო პარიზში  
საღამო პარიზში  
საღამო სოფლად  
საღამოხანად  
საყვირმა დაჰკრა  
საშემოდგომო ოკტავები  
სახლი ტყის პირად  
სევილია  
სერენადა  
სთვლემს ტყის ნაპირი  
სიბერე  
სიბერე  
სიზმრები  
სიკვდილი მთვარისაგან  
სიკვდილის ბრჭყალებში  
სილაჟვარდე ანუ ვარდი სილაში  
სილაში ვარდი  
სიმფონია მცენარეების  
სიმღერა  
სიმღერა სასოწარკვეთილისა  
სიმღერის მინდა მე წამოწყება  
სინამდვილეში ოცნებისას  
სინანული  
სიონის მტრედო!  
სიტყვა და ლოცვა  
სიტყვა პოეტის  
სიშორით შენით  
სიჩუმეა  
სიცივეში  
სიხარული ბრძოლაში  
სიხარულით გავალ ხალხში  
სმენას ტალღების გრგვინვა კვლავ სწყურის  
სროლის ხმა მთაში  
სტიროდა სული ცისფერ ღვინოებს  
სტრიქონები  
სტუმრად  
სულ ადვილია რწმენა  
სულ მალე  
სულ რამდენიმე წლის წინ  
სული მწუხარე  
სული უსახლო  
სუროშემოხვეული  
სჩანს, ახლოა ქარიშხალი  
სხვა ზღვა სადაა ასეთი?  
სხვა... ყველაფერი...  
სხვაგან სადაა  
სხვადასხვა გული  
სხვისი სისპეტაკე უფრო აგიჟებს  
სხივი ტალღებში  
ტალახში  
ტალღებთან შებმა  
ტბა ალპიურ ზონაზე  
ტირიფი, დარგული ალფრედ დე მიუსეს სამარესთან  
ტრანსპორტი  
ტრიოლეტები  
ტუია  
ტუტკუს  
ტფილისი  
ტფილისი ღამით  
ტფილისს სძინავს მძიმე ძილით  
ტყე  
ტყე დაბურული  
ტყემ წამიყვანა!  
ტყეში  
ტყვარჩელთან  
ტყვარჩელი  
ტყვია-წამალის ბოლი  
ტყის პირად  
უბედურ საათს არვინ დაგიცავს  
უბინაო ბავშვები  
უბინაო ბავშვების შესახებ  
უბინაო დედა  
უდაბნო  
უდიადესი თუ რაიმე მოვა ხმელეთზე  
უეცარი ქალაქი  
უკანასკნელ დღეს  
უკანასკნელი დეპეშა  
უკანასკნელი დღე  
უკანასკნელი თანამგზავრი  
უკანასკნელი მატარებელი  ექსკლიუზივი
უკანასკნელი ღრუბელი  
ულევი, უანგარიშო  
უმაღლეს მწვერვალთა მსუბუქო ღრუბელო  
უმუშევარი  
უმშვენიერეს კიბეზე  
უნაზესი ხელნაწერი  
ურიცხვ დროშებში  
უსიყვარულოდ  
უცებ შემკრთალი ღამე  
უცებ შემკრთალი ღამე  
უცნაური სასახლე  
უცნობი  
უცნობი მხატვრის ვნახე ნახატი  
უცნობი ქუჩის დასასრულთან  
უცხოელ პოეტს  
უცხოელი ბავშვი  
უცხოელი პოეტი  
უხილავი  
ფანტაზია  
ფანტაზია (ფრთები რომ მქონდეს)  
ფანტასტიური იმპერატორი  
ფარდების შრიალი  
ფარვანა  
ფარულ ტკივილებით  
ფედია ჩუდეცკის  
ფერად-ფერადი  
ფეხით დიდებისაკენ  
ფირუზისფერ ტალღებზე  
ფიქრები სამშობლოზე  
ფიქრი  
ფიქრი თვალს აწევს...  
ფიჭვი ბიჭვინთის  
ფოთლები  
ფოთლების ლანდი  
ფოთლების შრიალი  
ფრაგმენტი  
ფრაგმენტი  
ფრანგს მისდევს ინგლისელი  
ფრთხილად  
ფრინველები ზღვას გაჰკივიან  
ქალავ!  
ქალავ!  
ქალაქი სიბნელეში  
ქალაქი წყალზე  
ქალაქი წყალზე  
ქალაქი წყალქვეშ  
ქალაქისაკენ  
ქალაქისაკენ  
ქალაქისკენ ურმულით  
ქალაქში  
ქალი და ხელოვნება  
ქალის ქანდაკება  
ქალმა დამწყევლა ლამაზმა  
ქალს მთებიდან  
ქალწული  
ქალწულის ოცნება  
ქანდაკება  
ქარბუქი მუსიკის ხმათა  
ქარებმა კარი შემოაჯახეს  
ქარებს ქარობა  
ქარებს ქარობა!  
ქართული ორნამენტი  
ქართული ორნამენტი  
ქარი  
ქარი  
ქარი ამწევი ფარდის  
ქარი ამწევი ფარდის  
ქარი არხევდა იტალიანურ შობის ხეს ტრიპოლისში  
ქარი არხევდა იტალურ შობის ხეს ტრიპოლისში  
ქარი მოგონებათა  
ქარი მოგონებათა  
ქარი მღერის თავისუფალ ხეტიალს  
ქარი ქანაობს ქნარად  
ქარით დატირებული  
ქარის პირდაპირ  
ქარიშხლის შემდეგ  
ქარმა ბუდიდან ყვავის ბახალა  
ქარმა ბუდიდან ყვავის ბახალა...  
ქაჯები, ალები, ჭინკები  
ქებათა ქება ნიკორწმინდას  
ქვიშა ზღვისპირად  
ქიმერა  
ქიმიურ საგნებთან  
ქრისტე  
ქრონიკა ერთი დღის  
ქუჩა  
ქუჩა  
ქუჩაზე  
ქუჩის მომღერალი  
ღამე  
ღამე დღეს შეხვდა  
ღამე ხეობაში  
ღამევ, რა მოგივიდა?  
ღელავდენ...  
ღვინისფერო მდინარევ!  
ღვინოს დააბრალებენ  
ღრუბელს  
ღრუბლები ოქროს ამურებით  
ღრუბლები ჰგვანან ამღვრეულ ტვინებს  
ყანები  
ყვავილები  
ყვავილები - წუთები  
ყვავილები და ღვინო  
ყვავილების ქალი  
ყვავილებს თეთრებს  
ყვავილს  
ყვავის სიმღერა  
ყველა საქმეები  
ყველა შანდალში ჩაჰქრა სანთელი  
ყველა წითელარმიელი იდგეს, როგორც ლომი  
ყველას რაიმე აქვს სახსოვარი  
ყველაფერმა იცვალა ფერი  
ყველგან დირიჟორად არის ინჟენერი  
ყვითელი ფოთოლი  
ყვითელი ფოთოლი (ბავშვობისას)  
ყინვის ძალა  
ყოველი დღე  
ყორანი  
ყორანის ცრემლები  
შადრევნების ვედრება  
შავი ზღვის პირად  
შავი სვეტები  
შავი ღრუბელი  
შავი ყორანი  
შავით შემოსილხარ, როგორც ელეგია  
შედუღება ოცნებასა და სინამდვილეს შორის  
შემდეგაც, მაინც  
შემოდგომა  
შემოდგომა  
შემოდგომა „უმანკო ჩასახების“ მამათა სავანეში  
შემოდგომაა  
შემოდგომის დილა  
შემოდგომის დღე  
შემოდგომის მოტივებიდან  
შემოდგომის ფრაგმენტებიდან  
შემოდგომის ფრაგმენტი  
შემოდგომის ყვავილები  
შემოსილნი გამჭვირვალე ბლონდებით  
შემოსილნი გამჭვირვალე ბლონდებით  
შემოქმედება  
შენ აღტაცებით ისევ ენთები  
შენ გვიანდები  
შენ გვიანდები!  
შენ და შემოდგომა  
შენ ერთი მაინც...  
შენ ზღვის პირად  
შენ ზღვის პირად  
შენ ზღვის პირად (ზღვას საღამო ედებოდა)  
შენ თუ მოელი?  
შენ ისვენებდი  
შენ რაღას იტყვი, ყანა?  
შენ რაღას იტყვი?  
შენ ყოველთვის კარგი ხარ  
შენი სადღეგრძელო  
შენი სადღეგრძელო  
შენი ღიმილი  
შენს სიყმაწვილეს ახსოვს  
შენს ფენილზე მიდი-მოდის  
შენს ცისფერ თვალებს  
შერიგება  
შერიგება  
შერიგება  
შესდგა ცხენი  
შეტაკება  
შეფფილდი  
შეღამება  
შეშლილივით დააღებს კარებს  
შეცდომა  
შეხედე!  
შეხედეთ, მიწა!  
შვებული  
შვეიცარია  
შინდისის ჭადრებს  
შიშველი  
შიშველი  
შიში  
შორი ალერსი  
შორი ყინული კავკასიონის  
შორი ხმა ლოკომოტივის  
შორს იალქნები სჩანან  
შრიალებს ჩალა  
შრომა და მოსვენება  
შრომა ერთად ერთი  
შრომა მეცნიერებასთან მჭიდროდ დაკავშირებული  
შრომა ხმაურობს - ხმაურობს პოეზია!  
შრომის გვირგვინით  
შუადღის გულმოდგინება  
შუაღამისას  
შურიანი პოეტი  
შუქი  
ჩაკეტა კარი  
ჩამავალი მზე  
ჩარდა ამთა  
ჩაჰკეტა კარი  
ჩემი გულია დღეს ეს შავი ზღვა  
ჩემი გულია დღეს ეს შავი ზღვა  
ჩემი ვარსკვლავი  
ჩემი მეეტლე  
ჩემი სიმღერა  
ჩემი სიმღერა  
ჩემო მადონნავ!  
ჩემს ყრმობის ხანში  
ჩემს ძვირფას შინატეხელს  
ჩვენ  
ჩვენ აზია ვართ  
ჩვენ არ გვინდა სხვისი რბევა, ჩვენ არ გვინდა ომი  
ჩვენ ვხვდებით ისევ  
ჩვენ შევქმენით, ჩვენი არის  
ჩვენ შენთანა ვართ, დოლორეს!  
ჩვენ, არა ერთი ცხოვრების კიდე...  
ჩვენ, პოეტები საქართველოსი  
ჩვენ, პოეტები საქართველოსი  
ჩვენი არმია გზას მიჰყავს მზიანს  
ჩვენი დრო ისევ რუსთაველს ელის  
ჩვენი ელვარე ოქროს ეპოქა  
ჩვენი კოდორი  
ჩვენი მნათობი ცეცხლის ფერია  
ჩვენი ჟურნალი  
ჩვენი შავი ზღვა  
ჩვენი ჯარი ძლიერია, მაგრამ სხვა სიძლიერით  
ჩვენში და მათთან  
ჩუმი შრიალით ხის ფოთლები მეგებებიან  
ცა თოვლით ფენილი  
ცად აზიდულა, ვით მარმარილო  
ცაზე ლეგიონი სცურავს ვარსკვლავების  
ცამეტი წლის ხარ  
ცამეტი წლის ხარ  
ცელი კივის  
ცეცხლი ქუთაისში  
ცეცხლი, მახვილი  
ცისფერი  
ციხის ნანგრევებთან  
ცხენით ხიდზე  
ცხოვრება ჩემი  
ცხოვრება ჩვენთვის მოცემული  
ცხოვრებასთან  
ცხრაას თვრამეტი  
ძველი და ახალი ხიდი  
ძველი მოტივით  
ძველი ჟურნალები  
ძველი რვეულიდან  
ძველი წიგნების გვერდებს არეულს  
ძველი წისქვილი  
ძველი ხელები წყდება კალიპსოს  
ძველისძველ ღვინოს  
ძია, ვის ეძებთ  
ძირს მუქთახორა  
ძირს პაციფიზმი!  
ძირს ცინიზმი  
ძმურად შევკავშირდეთ  
წამი წამს ეზიდება  
წამყე ბეთანიისაკენ!  
წარსულის ჩრდილები  
წარწერა ანატოლ ფრანსის სურათზე  
წარწერა წიგნზე  
წარწერა წიგნზე  
წარწერა წიგნზე „მანონ ლესკო“  
წარწერა ხოვლეს ორნამენტზე  
წარწერები  
წელიწადები წავლიან ძველნი  
წელიწადები წავლიან ძველნი  
წერილები კოშკიდან  
წერილი მეგობრებისადმი  
წერილი სოფლიდან  
წერილიდან მისდამი  
წვიმის გრძელ-გრძელი დიაგანალი  
წიგნები - ზღვაა  
წიგნის შესახებ  
წიწამურში რომ მოკლეს ილია  
წიწამურში რომ მოჰკლეს ილია  
წუთი  
წუთი  
წუხელი, ღამით ქარი დაჰქროდა  
წყალს იქით რომ ერთი სახლია...  
წყნარი ზღვა  
ჭარხალი  
ჭიანურები  
ჭმუნვარება  
ჭოტი  
ხალხი და „მთავრობა“  
ხალხი ირევა, ხალხი ფუსფუსებს  
ხალხის გენია, ხალხის ნიჭი  
ხალხური მოტივებიდან  
ხან უფსკრულები, ხან მწვერვალები  
ხანდახან მშფოთვარ ქალაქის ხმაში  
ხატის წინ  
ხელები  
ხელები  
ხელოვნება  
ხვალ მაისია  
ხვალემ იზრუნოს ხვალისა  
ხიდი რიალტო მთის მდინარეზე  
ხმამაღლა  
ხმამაღლა! ხმამაღლა! ხმამაღლა!  
ხმოვანი კინო  
ხომალდი კაპზე  
ხომალდისას ვისმენ რჩევას  
ხომლი  
ხსოვნას  
ხსოვნას  
ხუთწლედი ოთხ წელიწადში  
ჰაერი  
ჰამლეტის ქნარით  
ჰანრი ბარბიუსი კონგრესზე  
ჰე, მამულო!  
ჰე, მამულო!  
ჰეინეს სტრიქონის გამო  
ჰიმნი  
ჰიმნი ქართულ ანბანს  
ჰორიზონტი ოდნავ ღელავს  
ჰორიზონტიდან ზენიტამდე  
ჰქროდენ სიონი  
„აი - ია“  
„ლუმანიტე“  
„ჩარდა ამთა“  
„ჩემო იარალი“  
„ხვალემ იზრუნოს ხვალისა“