გაზიარება
ხალხური
* * * "დედავ, დედაშვილობასა"  ექსკლიუზივი
ალალი კაცი  
ამირანი  
არწივო, მხარკვერიანო...  
ასფურცელა  
ატირდა კაი ყმის ცოლი...  
ბეთლემის კარზე ჰკიდია...  
გაგვიძეხ, ბერო მინდიავ...  
გაფრინდი, შავო მერცხალო...  
გვრიტი  
დათვი  
დედა ღორი და მგელი  
ვაჟკაცსა გული რკინისა...  
ვაჰ, გულო, ვაჰ, გუნებაო...  
თუ მოყვარე ხარ, მიმოყვრე...  
თუში ტიროდა მთაზედა...  
თქვენი რიგია, ახლებო...  
ივანე ცისკარი  
ირმისა  
ისევ იზრდება მგლის ლეკვი...  
კაი ყმა  
კაი ყმა ბეგთარს ჩაიცვამს...  
კაი ყმა მაშინ კარგია...  
კალევალა  
კარგ ყმას აჭმიე, დედაო...  
კარგისა ყმისა ცოლობა...  
კიდევაც დაიზრდებიან...  
ლექსი ვეფხვისა და მოყმისა  
მაისტელთ გაურიგებავ...  
მაშინ კარგია კაი ყმა...  
მე ვაჟი მამწონს ისეთი...  
მეჩონგურე  
მოლოდინი სჯობს მოსვლასა...  
მუჭანახევარა  
ნაცარქექია  
ნახევარწიწილა  
ნისლი ძეს ლებაისკარსა...  
ომი ას ნაროვანზედა...  
ომში ჩავიდენ ახლები...  
ომში წასვლა მას უხარის...  
ორხევში მეცხვარეები...  
ოქროსტარიანი ცული  
რწყილი და ჭიანჭველა  
საფიხვნოს სხედან ქალები  
უფროსი ედა  
უქნარა შვილი  
ფისო, ფისო!  
ქორის ერისთვის დისწულნო...  
შემომეყარა ყივჩაღი  
ჩიტი და მელია  
ცხენ-კარგის დედას დავნატრი...  
წიქარა  
წუნა და წრუწუნა  
ხელისგულისტოლა ზღაპრები  
ხელმწიფის შვილის და ხელმწიფის ამბავი  
ხმა მამწონს თქვენის თოფისა...  
ხუთკუნჭულა