ხალხური
გაზიარება

თუ მოყვარე ხარ, მიმოყვრე... 

თუ მოყვარე ხარ, მიმოყვრე,

კალთა გავაბათ კალთასა!

მტერი ხარ - შემატყობინე -

ან ბარს დაგიხვდე, ან მთასა!

??????