ხალხური
გაზიარება

ცხენ-კარგის დედას დავნატრი... 

ცხენ-კარგის დედას დავნატრი,

ლაშქარში წინ-წინ წადგება,

მერე - თოფ-კარგის დედასა, -

ერთის ნასროლით დარჩება!

მერე - ცოლ-კარგის დედასა, -

ქმრის სწორთ ლამაზად დახვდება!

??????