ხალხური
გაზიარება

თქვენი რიგია, ახლებო... 

თქვენი რიგია, ახლებო,

ხელის დადება ხმალზედა, -

ყორნები ლეშით სძღებიან

მამების ნაომარზედა.

??????