ხალხური
გაზიარება

კარგისა ყმისა ცოლობა... 

კარგისა ყმისა ცოლობა

ნუ გიხარიან, ქალაო, -

წავა და ლაშქარს მოკვდება,

დარჩები ცარიალაო!

??????