ხალხური
გაზიარება

ატირდა კაი ყმის ცოლი... 

ატირდა კაი ყმის ცოლი:

“აღარ მამივა შინაო...”

იცინის ცუდაის ცოლი:

“გამაიქცევა წინაო...”

გამაქცეულის მოსვლასა

არმოსვლაი სჯობს შინაო!

??????