ხალხური
გაზიარება

ბეთლემის კარზე ჰკიდია... 

ბეთლემის კარზე ჰკიდია

ვოჟა ჯურხაის ფარიო, -

მაუვლის ომის წადილი,

ხანდისხან შასძრავს ქარიო.

??????