ხალხური
გაზიარება

მაშინ კარგია კაი ყმა... 

მაშინ კარგია კაი ყმა,

რა დილა-ბინდზე დგებოდეს,

იცვამდეს გრილსა რკინასა,

“ომს ვიზამ!” - ემზადებოდეს,

ლურჯაი ხრავდეს ლაგამსა,

წაღმა-უკუღმა დგებოდეს,

იხარჯებოდეს კაი ყმა,

თოფი ოხრადა რჩებოდეს.

??????