ხალხური
გაზიარება

კარგ ყმას აჭმიე, დედაო... 

კარგ ყმას აჭმიე, დედაო,

დილა-ადრიან სადილი:

ან ხმა რამ შამაღვარდების,

ან მთას გაუვას ნადირი.

??????