გაზიარება
უძილაური ელგუჯა
* * * არ მაქვს სხვა გზა  ექსკლიუზივი
* * * აშლილან თეთრი ნისლები  
* * * გადმოვიარე ქედები  
* * * გული დაიყო ლექსის ბწკარებად  ექსკლიუზივი
* * * გშვენის, ქარო, სიჯიუტე, გშვენის  ექსკლიუზივი
* * * დედაო ღვთისა, გთხოვ, მექმენ  ექსკლიუზივი
* * * ვიარე ქარით  ექსკლიუზივი
* * * ილტოს ნაპირი, ჩრდილი წნორების  ექსკლიუზივი
* * * კვლავ დამირღვია ფიქრთა სიმშვიდე  ექსკლიუზივი
* * * კვლავ ვნახე შენი სოფელი  ექსკლიუზივი
* * * მთაზე გაშლილან ყვავილნი  ექსკლიუზივი
* * * მოვსულვარ ციდან  ექსკლიუზივი
* * * ნისლებს გადმოვყევ, გადმოვედ  
* * * ნუ მიცქერ ისე  ექსკლიუზივი
* * * ღმერთო, შენ დალოცე შუაფხო, ჩარგალი...  
* * * ყოველ დღეს, როგორც მეკობრეს ზღვათა  ექსკლიუზივი
* * * შეცურდა ნისლებში კალთები მწვვერვალთა  ექსკლიუზივი
* * * ცოტაც, მზეო, ცოტაც კიდევ  ექსკლიუზივი
* * * ხმას რად არ გამცემთ, მითხარით  
აი რასა გთხოვთ, მწვერვალნო!  ექსკლიუზივი
აიმით გეძებ მუდამა  ექსკლიუზივი
არ დავახანე, ვესროლე  ექსკლიუზივი
აყვავებულა არაგვზე დეკა...  
აჰა, სიმღერას გიტოვებ, ქალო  ექსკლიუზივი
გავწირე მთების საუფლო  ექსკლიუზივი
გამახარებდე ნახვითა  ექსკლიუზივი
გაღმით შენა ხარ, სიკვდილო...  ექსკლიუზივი
გოდება მგლისა  ექსკლიუზივი
გული არ მოშლის გველობას  ექსკლიუზივი
დამისხით, ძმებო!  ექსკლიუზივი
ვაი შენ მონადირეო  ექსკლიუზივი
ვაჟას არწივი  ექსკლიუზივი
ვერსად გპოვე  ექსკლიუზივი
ვინ გაგიშალა, ქალავ, ნაწნავი  ექსკლიუზივი
ზღვა გამივლია ცრემლისა  ექსკლიუზივი
თენდება  ექსკლიუზივი
თოლია  ექსკლიუზივი
იმას ამბობდა სალი კლდე  ექსკლიუზივი
ისევ წვიმს და...  ექსკლიუზივი
მაღალმა მთებმა გამზარდეს  ექსკლიუზივი
მე ბილიკ-ბილიკ ვიარე  ექსკლიუზივი
მზექალა  ექსკლიუზივი
მზისდარო  ექსკლიუზივი
მთებს, მწვანეჩონჩხიანებსა...  ექსკლიუზივი
მთვრალი რითმები  ექსკლიუზივი
მინდა, მათრობდეს მუდამა  ექსკლიუზივი
მოძმისა მოძმე ვიქნები  ექსკლიუზივი
მტერი ვარ მამულის მტრისა  ექსკლიუზივი
მწვერვალთა ნისლად ვშობილვარ  ექსკლიუზივი
ნეტა, ამ ტურფა მხარეში...  ექსკლიუზივი
ნისლიან ჭიუხშში ვიცხოვრებ უკვალოდ  ექსკლიუზივი
ორი ქორაფი  ექსკლიუზივი
ოცი წლის შემდეგ  ექსკლიუზივი
რას ამბობს წუთისოფელი  ექსკლიუზივი
როგორ შეცვლილხარ  ექსკლიუზივი
როგორც ლურჯი მიმინო...  ექსკლიუზივი
სუ გაზაფხულიმც იქნება  ექსკლიუზივი
სულში ბუდობს ტკივილი  ექსკლიუზივი
სხვას ნუ გაჰყვები ცოლადა  
ღარიბი დავრჩი ღარიბად  ექსკლიუზივი
ღმერთო, არ მაჰკლა კაი ყმა  ექსკლიუზივი
ყვავილთა ქალღმერთო  ექსკლიუზივი
შავლეგ და კვირია  ექსკლიუზივი
შატილის ცასავით  
ჩემი ბედისწერა  ექსკლიუზივი
ციხეგორს წავედ ვეღარა  ექსკლიუზივი
ძაღლი ყმუოდა, მურია  ექსკლიუზივი
ხევსურის ქალავ  ექსკლიუზივი