გაზიარება
თათარაიძე ეთერ
* * * ბალღების შმაკა-შმიკ დგას  
* * * დამქანც იამ მზისქვეშ ყოფნამ  
* * * ფიქრზე ერთგულ არაფერს  
* * * ღურბლებ დალაწლაწებენ  
* * * ჩემ გაჩენას ღმერთ არ იყვ  
*** "აღარსი გძელ აივან"  ექსკლიუზივი
*** "ბაკურიანთ ბერდედა"  ექსკლიუზივი
*** "ბეღვა ის ჩამოშლილ კალთა მზე"  ექსკლიუზივი
*** "დამეწყვ თავსმანდილნახურთ"  ექსკლიუზივი
*** "დანახავსარს_დანანავლს"  ექსკლიუზივი
*** "ვისზეაღ ვთქვა, ჩათავდეს"  ექსკლიუზივი
*** "მამისახლ მიწიზდ ნაფარევ"  ექსკლიუზივი
*** "რა'ივ დედო"  ექსკლიუზივი
*** "რამდენ ვერცხლის ხანჯარიდ"  ექსკლიუზივი
*** "ფიჭეხობასავ გარმუნმ გალისავ გულივ"  
*** "ქურდ ქისტსავით"  ექსკლიუზივი
*** "შენ დაშიბულ წინდა' ებს"  ექსკლიუზივი
*** "ჩამოდიან მოხრილებ"  ექსკლიუზივი
*** "ხე იდგნენაოდ"  ექსკლიუზივი
ალა-ბულა მე' ძალავ"  ექსკლიუზივი
გვრიტო...  
ყველა დილიზდ ვემზადებ..."  
შიშ-კანკალა ამიტანს..."  
ხან ბეწვის ხიდს გამკიდებ..."