თათარაიძე ეთერ
გაზიარება

*** "ფიჭეხობასავ გარმუნმ გალისავ გულივ" 

ფიჭეხობასავ გარმუნმ გალისავ გულივ,
სანთლით ასარჩევ ქალ-ყმან ყარისავ ხატმავ,
ჩოქმოგდებულებ ვეხვეწნიითავ ქალნივ,
ბურაყჟრიალით დასტურგვყვიანავ კაცთავ.
დაჯიგრულ ფერის ფარაგა’იან ქალნი-დ
თეთრ-ლეგა ჩოხა ჩაცმულ ყმან გვლოცის
ჯვარმავ.

??????