თათარაიძე ეთერ
გაზიარება

*** "ჩამოდიან მოხრილებ" ექსკლიუზივი

ჩამოდიან მოხრილებ,
კალო განალეწარებ,
სახენაკეცნ, თვალნაჭუტნ,
სოფლის განაწეწარებ,
ხელჯოხიანნ, მუხლნახოცნ,
ბილიკთ განაჯენჯარებ.

??????