თათარაიძე ეთერ
გაზიარება

*** "ბაკურიანთ ბერდედა" ექსკლიუზივი

ბაკურიანთ ბერდედა
კარებში ზის დანავლულ,
მაინც თვალებს ამზევებს,
სიტყვა მოზდის დათაფლულ.
მომოალზე ილოცებ,
თავის დღეებ დანაცრულ,
ხანთხან რა’იმ ნალაღებ,
ბევრჯელ ტკივილ წანაპკურ...
ბაკურიანთ ბერდედა
ზის ეგ სიკვდილ დანატრულ

??????