თათარაიძე ეთერ
გაზიარება

*** "დანახავსარს_დანანავლს"  ექსკლიუზივი

დანახავსარს _ დანანავლს,
მინასვენებს კარებს
დანაცალარ შარისაკ
მინაკემს ხქონდ თვალებ.
უკვე განაზდა’ვაით
დანამძიმარ ტარებ
გვერდს ეყარად ღრიჭოში
მიძვრებოდეს ქარებ.
დანამჭნარალ პირს ეფინ
სევდის ფარა-ფარებ.

??????