თათარაიძე ეთერ
გაზიარება

* * * ჩემ გაჩენას ღმერთ არ იყვ 

ჩემ გაჩენას ღმერთ არ იყვ,
ჩემ წილ მასკვლავს ძაძებ ეცვ,
ჩემზე გვამანატკივარ
დედას გარ-მირგვლ გველებ ეწვ.
ჩემ გაჩენასეშმაკ იჯდ,
ნაღმეჭ პირში ერთ კმილ ეშჭვ,
იცოდ, ღმერთ დაძალულ ხყვანდ,
არ ეპარვოდ სულბნელს ეჭვ.
საქსლოს თვალებ ჩაწყვ-მოწყვეტილ
ხამლ ფარდაგში ჩეჩარ ბეჭ,
მელნად დაღვრილ ღურბლებში
გად-გადმემალ მასკვლავთ კენჭ.
ჩემ გაჩენას ღმერთ მკვდარ იყვ,
ჩემ მასკვლავ -მგლოვ,მთვარე-ბერწ.

??????