თათარაიძე ეთერ
გაზიარება

გვრიტო... 


გვრიტო, მითხარ
რა გლამნავს
ამ ღარიბულ ეზოში?


ფიქრზე ერთგულ არაფერ,
არ გუჩენავ უფალს
ფიქრით ცა-მყარს შემიფრენ,
იმედს მიხვევ მფუთავს.
ფიქრით სამზეოს გავლევ,
ვისთანაც გულს უხარს,
ვისთანაც გინდ ჭერს იფარ,
გიჟიკჟიკებ ბუხარს.
ვისთანაც გინდ ლამაზად —
სოფელს გავლევ უქარს,
ფიქრზე ერთგულ არაფერ,
არ გუჩენავ უფალს...

??????