თათარაიძე ეთერ
გაზიარება

ალა-ბულა მე' ძალავ" ექსკლიუზივი

ალა-ბულა მე’ძალავ, _ შჩივ
ერთ დროს ნაღელვ ყანებსავ,
საქონის ჩლიქ დაღნატვრიავ
ერთ დროს მდიდარ ქავებსავ;
ყორე მიწისკ ჩამოღვრიავ
ერთ დროს მტრის ვერ მკარებსავ,
ქარ წა’ჭრიალებსავ
ღირკლედ დამრჩალ კარებსავ.

??????