თათარაიძე ეთერ
გაზიარება

* * * დამქანც იამ მზისქვეშ ყოფნამ 

დამქანც იამ მზისქვეშ ყოფნამ,
სიცივემა დ ყინულმ
სულ გულღონვიდ ღიმილმა დ
ცრემლის ლოლო წკირულმ
სიყვარულის გულის კარ
გადაგმანულ კირულ.

??????