თათარაიძე ეთერ
გაზიარება

ყველა დილიზდ ვემზადებ..." 

ყველა დილიზდ ვემზადებ,
ავფრინდებიდ, ფრიი,
მუხლთ მძიმე კუპრ ჩანასხამ,
თენ-ბინდს ფარ-ხმალს ვხყრიი.

ხვალიზდ გარევ ვემზადებ
ცისკ წავალივ, ფრიი,
ფეხთ დოლაბებ შენაბამ,
ნაოცნებარს ვშლიი.
არავ, არავ თავს ვეძალვ,
ავფრინდებივ, ფრიი,
მყარად მიწას მინაჯაჭვ,
თვალითა ცრემლს ვსცრიი.

??????