გაზიარება
ბუნდოვანი გიორგი
* * * "გადატეხილი ძვლის ტკივილი"  
* * * "ხეიბარი პროპელერი"  
* * * გავდივარ გარეთ, სად არის მთვარე?  
* * * შენი ოჯახი - გიტარა შავი კატებით  
Dialogus cum diabolo(დიალოგი ეშმაკთან!)  
GOD IS DEAD  
აზრობრივი გენთა-ხოცვა  
აზროვნების მეტასტაზები  
განდევნილი ლტოლვა  
განრისხდა ზეცა  
გარიჟრაჟება  
გვიანი გაშმაგება  
გონების განშტოება  
გრძნობების წაგებული ვიქტორია!  
დადა-მეფის არჩევნები . ვარიანტი II  
დადა-მეფის არჩევნები. ვარიანტი I  
დასველებული ლტოლვის პრეპარირება  
დაურწმუნებლობა და შიში!  
დაღონება _ შეღამებით  
თვითზეაღსვლითი მიღწევადობის განდიდებადი მიუსვლადობა!  
თუ მოგმართეს - ძაღლო! - მადლობა უთხარი  
იზრდება თვალთაიზრდება თვალთა  
იყავი  
მარათონს მოსწყდა  
მიამიტური აუხსნადობა  
მისის – უარსებობა  
მისტიკა აზროვნების გზაჯვარედინზე!  
მოწამლულ ჰაერს  
ნეკრომისტიკა  
ორთა მეგობარი სასაფლაო  
რეზინის სიყვარული (მარიბელის)  
საწყისის აღდგენა  
სეისმური ლექსი  
სიმძაფრის ბნელი გრავიურა  
სიტყვაზრეული უფრაზობის ორგია!  
სულის კათარზისი  
სულის წყვდიადი  
ტრავმირებული ტრიტონის ტურნე _ შიგთავსში!  
ტრაფარეტი _ უტვინობიდან _ თავისქალისკენ!  
ღამეული დაჭლექიანება  
ღამის უჩვეულო სტუმარი!  
ცოდნის ტაძარში  
წითელი სიშავე  
წუთწამიერი უსაშველობით