ბუნდოვანი გიორგი
გაზიარება

დადა-მეფის არჩევნები . ვარიანტი II 

სადაც კი ჩნდება დადა, 
იქ ფიქსირდება მადა... 
სადაც გაქრება მადა, 
ანულირდება დადა. 
_ ო, მშვენიერო ნატა, 
ნატა, სინათლე გაკრთა, 
შენ უკუაგდე დადა, 
შენ შეიყვარე მადა; 
_ ნატა, სიბნელეც გაკრთა, 
სად არის შავი კატა? 
_ ვიზუალური კატა, 
_ დადასტრალური კატა?.. 
კატას გაუქრა მადა, 
თაგვებს არ იჭერს კატა, 
უქნარა გახდა კატა, 
რომელიც შენ გყავს _ ნატა! 
კატაკლიზმები _ დადა, 
კატაკლიზმებში _ ნატა; 
როგორ გიხდება ფატა, 
ფატა თეთრი და სადა. 
შენ გეცინება ნატა, 
რომ გაგეპარა კატა, 
ვიზუალურმა კატამ, 
გაითავისა დადა! 
_ პორნოგრაფია _ ნატა; 
_ ტრანსსექსუალი _ ნატა; 
_ აბსტრაქციული _ ნატა... 
ყველაფერია ნატა, 
რომელიც სხვისი გახდა. 
და სადაც ჩნდება დადა, 
იქ ფიქსირდება მადა! 
_ დაკავშირების მადა, 
_ გადახლართვების მადა, 
_ გადაფურთხების მადა 
ქრება უეცრად _ დადა, 
რომელსაც მიჰყავს ნატა. 
ნატას გაექცა კატა, 
სახელად _ არამზადა! 
არამზადაა _ კატა, 
კატა _ ნატაში გაკრთა, 
ნატა _ კატაში გაკრთა... 
და ერთმანეთში კრთომით 
გახდა ორივე დადა! 

??????