ბუნდოვანი გიორგი
გაზიარება

დადა-მეფის არჩევნები. ვარიანტი I 


სადაც კი არის დადა _ 
იქ ფიქსირდება მადა, 
სადაც გაქრება მადა 
ანულირდება დადა. 
ო, მშვენიერო ნატა, 
ნატა, სინათლე გაკრთა, 
შენ უკუაგდე დადა, 
შენ შეიყვარე მადა... 
ნატა _ სიბნელეც გაკრთა, 
სად არის შავი კატა? 
ვიზუალური კატა, 
კატას გაუქრა მადა, 
თაგვებს არ იჭერს კატა, 
უქნარა გახდა კატა. 
კატაკლიზმები _ დადა, 
კატაკლიზმებში _ ნატა, 
როგორ გიხდება ფატა, 
რომელიც არის სადა! 
შენ გეცინება ნატა, 
რომ გაგეპარა კატა; 
ვიზუალურმა კატამ _ 
გაითავისა დადა. 
პორნოგრაფია _ ნატა, 
ტრანსსექსუალი _ ნატა, 
ყველაფერია _ ნატა, 
რომელიც სხვისი გახდა... 
და სადაც ჩნდება დადა, 
იქ ფიქსირდება მადა _ 
დაკავშირების მადა, 
გადახლართვების მადა, 
გადაფურთხების მადა... 
ქრება უეცრად დადა, 
რომელსაც მიჰყავს ნატა, 
რომელსაც არ ჰყავს კატა _ 
სახელად _ არამზადა!..

??????