გაზიარება
ბროდსკი იოსიფ
ორი საათი რეზერვუარში  
* * * "და ისევ ბრძოლა" (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
* * * "ობობას ქსელით დაბლანდული ოთახი" (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
* * * "სვლა და სიჩუმე" (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
* * * ბინდი დაედო შემოდგომის უჩინო ქალაქს (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
* * * დადექ პროფილით (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
* * * იმ ფიქრით სავსე მივიკვლევდი გზას ჭალა-ჭალა (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
* * * კი არ ვგიჟდები, ამ ზაფხულმა დამღალა უფრო (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
* * * მხოლოდ ის ვიყავ (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
* * * რადგან ქუსლები კვალს ტოვებენ (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
* * * ფერფლმა თუ იცი (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
* * * შებინდებისას (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
ა.პლატონოვის "ქვაბულის" ბოლოსიტყვაობა  
ელეგია (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
ოდისევსი ტელემაქეს (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
პოლარული მკვლევარი (მთარგმნელი: ვახუშტი კოტეტიშვილი)  
შობა 1963 (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
ციკლიდან "ოცი სონეტი მარია სტიუარტს", სონეტი 5 (მთარგმნელი: ვახუშტი კოტეტიშვილი)  
წერილები კედელს (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
წერილები კედელს (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)