გაზიარება
გაბური ალექსანდრე
*** "გახსოვს?"  ექსკლიუზივი
*** "დახავსებული თვალები გიმზერს"  ექსკლიუზივი
*** "ვიდრე ვექნები დამღონე"  ექსკლიუზივი
*** "ვინ დამიბრუნებს ჩამქრალს და ჩავლილს?"  ექსკლიუზივი
*** "ვინაც გელოდა, შენ ის დატოვე"  ექსკლიუზივი
*** "იმ შეცდომებით, ტკივილით, ტანჯვით"  ექსკლიუზივი
*** "ისევ დასთელავთ ვაჟები ჩორეხს"  ექსკლიუზივი
*** "რა ვუთხრა შენი თვალებით ივლისს?"  ექსკლიუზივი
*** "სად დაეთხრება თვალები ივლისს"  ექსკლიუზივი
*** "შენ რომ აუშვი, ის წვეთი მზიდავს"  ექსკლიუზივი
*** "ხელთა მაქვს შენი ნანატრი წიგნი"  ექსკლიუზივი
მზე  ექსკლიუზივი
ყორანი  ექსკლიუზივი
შენ და მე  ექსკლიუზივი