გაზიარება
ბლოკი ალექსანდრ
* * * გაზაფხულის მიმწუხრია (მთარგმნელი: ნინო სვანიძე)  
* * * როცა ამქვეყნად დაგივიწყებენ (მთარგმნელი: ნათია ორმოცაძე)  
* * * ღამე (მთარგმნელი: ნინო სვანიძე)  
*** მე ბნელ ტაძარში შევდივარ კრძალვით (მთარგმნელი ალხაზიშვილი გივი)  
*** მე ვუერთდები ჩრდილებს საშინელს (მთარგმნელი ალხაზიშვილი გივი)  
*** მოედანს, ქვაფენილს, ფარანს და აფთიაქს (მთარგმნელი წურწუმია სერგო)  
*** რარიგ მძიმეა კაცთა შორის ისე იარო (მთარგმნელი წურწუმია სერგო)  
*** რატომ მივილტვი,სიკვდილისაკენ (მთარგმნელი ხომერიკი ბესო)  
*** სამწირველოში თუმც დროებით ვარ მიმალული.... (მთარგმნელი ალხაზიშვილი გივი)  
*** ფარანი, ქუჩა და აფთიაქი... (მთარგმნელი კვიცარიძე გურამ)  
*** შენ არასოდეს არ იქნები ჩემი ან სხვისი... (მთარგმნელი ალხაზიშვილი გივი)  
*** წამებს ვიჭერდით მწარე ნაღველის... (მთარგმნელი ხომერიკი ბესო)  
არის წუთები (მთარგმნელი ხომერიკი ბესო)  
დივანის კუთხეში (მთარგმნელი კვიცარიძე გურამ)  
ისევ მაშინებს შენთან შეხვედრა...(მთარგმნელი ალხაზიშვილი გივი)  
მინდვრის თავზე მთვარე სავსე (მთარგმნელი: კობა ჭუმბურიძე)  
რა საჭიროა (მთარგმნელი ალხაზიშვილი გივი)  
სიკვდილზე თქმული (მთარგმნელი: ანდრო ბუაჩიძე)  
ჩუმად გადიან დღეები, წლები... (მთარგმნელი ალხაზიშვილი გივი)  
ძერა (მთარგმნელი წურწუმია სერგო)