გაზიარება
წულუკიძე სულხან
ალბათ! (გენრი დოლიძეს)  
გ-ელი-ნო  
გწერ...  
დიდების ზღაპარი  
მე და შენ  
მერაბ ჯიხაძეს  
ნუ შემეცვლები  
პოეზია - კი...  
ტბა  
ტკივილი გსურდა?!  
უბრალო ლექსი.(ნიკა წერეთელს)  
წერილი როის