გაზიარება
წიკლაური მამუკა
ბიჭიკა ქურხული  
გაბოს ზარნაშო, პაპა გიგია და დიდგორული ქარიშხალი გაესაუბრნენ  
დასასრული  
დროს დაედევნა დეიდა ელენე  
დღიური, 1994 წელი  
ენა  
ენა, 2002 წელი  
ზარი დარეკე, სიყვარულო  
თქვენ იქიდან ხართ  
იასეს ფოთოლცვენა  
ინფორმაცია  
იოსების სიკვდილი  
ისევ ჩაიცვი ჭრელი მინდორი  
მგლისა და გაბოს გაბაასება  
პატიმარი, 1993 წელი  
პოეტები, 1998 წელი  
პრობლემა, 2004 წელი  
როგორც ირემი...  
საბა ჭანგური, 1992 წელი  
სამშობლო  
სეხნია უშარიძის დაკარგვა  
უმარტივესი მეტაფორა  
ქრონიკა  
შენც ხარჯიხვივით შემართე რქები  
შეპასუხება  
ჯონქა ხადური  
ჰერბარიუმი