გაზიარება
პეტრარკა ფრანჩესკო
* * * აღმა და დაღმა, ქვესკნელიდან ზეცის კარამდი (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ბევრჯერ ვიგემე ვარდთან ერთად ეკალ-ქაცვი (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * გაცვდა კავშირი, დაიშალა ჩვენი ერთობა (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * და დღეთა ჩემთა წარმავალთა სევდიან მეჯლისს (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ვერა, ვერ შევძელ, სიყვარულო, სუსხის გალღობა (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ისევ შენივთდა ცა და ხმელი, ატირდა ძეწნა (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * მან სული იგი მშვენიერი მოსცა და წარცა (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * მზე გარდახდაო - ბედისწერამ ასე მაცნობა (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * მიდის მოხუცი, ბილიკს იგნებს - თითქოს უებარ (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * მოვა ჟამი და გაგვიძახებს ბინდი ვრცეული (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * მშვენებას მისას, რაფსოდივით - ნაცნობ და ნაცად (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ნათელი იგი გადმოღვარა აღსავლის ცამ და (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ო, ვარსკვლავებო, სათხოვარი მართლაც მექნება (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * როგორ მინდოდა, გავქცეოდი ჯვარს და სარკოფაგს (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * როცა დამთმე და საუკუნო ნათელს შეერთე (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * სიზმარში ფრთებს ვშლი, ვიცრემლები ნათლის წინაშე (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ყრმობის ნეტარო ტკივილებო, მშვიდობა თქვენდა! (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * შენს სიტურფესთან, ხელდასხმულო ცისგან და მზისგან (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ცეცხლად და კვამლად სახეცვლილი - ყინულის ტბა ვარ (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
სიკვდილისა და სიყვარულის სონეტები