გაზიარება
მჭედლური დავით
* * * მომწყინდა ესე სოფელი  
*** "სულ მაღლა"  ექსკლიუზივი
აჰა, წაიღო  ექსკლიუზივი
ბოლო წერტილთან  ექსკლიუზივი
ვარიაცია  
მათხოვრისადმი  ექსკლიუზივი
უკანასკნელი საღამო  ექსკლიუზივი
ცრემლიდან გასვლა  ექსკლიუზივი