მჭედლური დავით
გაზიარება

*** "სულ მაღლა" ექსკლიუზივი

სულ მაღლა-მაღლა ვიყურები,
მაგრამ მაინც ვერ შევამჩნიე: _
ეს ამოდენა ჯამბაზები
კენწეროზე
როდის გავიდნენ!

??????