მჭედლური დავით
გაზიარება

ვარიაცია 

მკერდში ტკივილად გაჩხერილს
გულს უკვე გული არ ჰქვია,
გული კი არა, საბრალო,
მკვდარი რიტმების პარკია,
დაფლითე, შავო ყორანო,
მაინც ზედმეტი ბარგია.

??????