გაზიარება
მღვიმელი შიო
ადრეული ყვავილი  
გაზაფხული  
ვედრება მეტივეთა შვილებისა  
ზამთარი  
მარტს  
ოქროს თავთავი  
პატარა მკითხველებს  
შემოდგომა