გაზიარება
ჯაფარიძე ზურაბ
* * * "როდესაც ბოლო სასმისი მოთავდა"  
*** "ცხოვრება ალბათ ყველაფერს წაშლის"  ექსკლიუზივი
არაგვს  
ბედიაში  
დედას  
თვალები – დამფრთხალი შველი  
კვარაციხე  
ნადირობა  ექსკლიუზივი
სამოთხის ვარდებს ზეციური სდიოდათ სისხლი  ექსკლიუზივი
ფიროსმანის ვედრება  ექსკლიუზივი
ხალხურ მოტივებზე