გაზიარება
ფაროხზადი ფორუღ
* * * ეგებ სიცოცხლე ერთი გრძელი ქუჩაა (მთარგმნელი: გიორგი ლობჟანიძე)  
* * * მე ვიცნობ პატარა, მწუხარე ფერიას (მთარგმნელი: გიორგი ლობჟანიძე)  
ვინმე, რომელიც ვიღაც არ არის (მთარგმნელი: გიორგი ლობჟანიძე)  
მე ბაღზე ვწუხვარ (მთარგმნელი: გიორგი ლობჟანიძე)  
მეორედ დაბადება (მთარგმნელი: გიორგი ლობჟანიძე)  
მექანიკური თოჯინა (მთარგმნელი: გიორგი ლობჟანიძე)  
მიწიერი სასწაულები (მთარგმნელი: გიორგი ლობჟანიძე)  
საჩუქარი (მთარგმნელი: გიორგი ლობჟანიძე)  
ფანჯარა (მთარგმნელი: გიორგი ლობჟანიძე)  
ჩემი მიჯნური (მთარგმნელი: გიორგი ლობჟანიძე)  
ჩიტი მოკვდავია (მთარგმნელი: გიორგი ლობჟანიძე)