გაზიარება
ტყეშელაშვილი სოფიკო
*** "ახლა სურვილი ისე შეშინდა"  ექსკლიუზივი
*** "თავს მახსენებდნენ"  ექსკლიუზივი
*** "მე რომ შემეძლოს სუნთქვას გაგიყოფ"  ექსკლიუზივი
*** "სად გაგიხსემოს ძველმა ალაგმა"  ექსკლიუზივი
*** "სახლის საძირკველი მოშალეს"  ექსკლიუზივი
*** "ქუჩა ხალისით აჰყოლია შადრევნის კისკისს"  ექსკლიუზივი
*** "ყრუ აივანის ჩაშლილი მხარი"  ექსკლიუზივი
*** "ცეცხლთან ჯვარობით გაგიგიჟებ ჩალისფერ ვნებებს"  ექსკლიუზივი
აპრილი  ექსკლიუზივი
დიდ ქალბატონს N-ს  ექსკლიუზივი
მოხუცი დები  ექსკლიუზივი
შემობრუნება  ექსკლიუზივი
შვილს  ექსკლიუზივი