გაზიარება
რთველიაშვილი ზურაბ
2001-ე ჰიმნი საწოლს (ქვემოდან)  
Status quo ante bellum…*  
აპოკრიფი  
არშემდგარი ანგელოზები  
ეპილოგი  
ისინი  
მათი ნებაა...  
მაღლა (აუდიო)  ექსკლიუზივი
მე ვარ ვენახი  
მესა ...  
მკვდარი კაცი  
მცირე პოეტური ონტოლოგია  
ოდდა თავისუფლებას  
ოდდა თავისუფლებას (აუდიო)  ექსკლიუზივი
ოდდა მის უდიდებულესობას სამოქალაქო საზოგადოებას  
პოეზიის კოცონი  
სახიფათო რეპუტაცია  
სიყვარულის დაზგა  
ტატჰაგატა  
ჩქამი  
წმ. მარგარეტ  
წმინდა მგლების ლოცვა  
წმინდა მგლების ლოცვა (აუდიო  ექსკლიუზივი