გაზიარება
კუხიანიძე ზურაბ
* * * "კაცი? კაცი ოხერია"  
* * * "სათქმელი ქვეყნად"  
* * * "ღამით უცებ"  
* * * "ყოველ გათენებაზე"  
* * * "წარბგადარაზულ ქედებს"  
* * * "ხან წელიწადი"  
*** "ბარდნის"  ექსკლიუზივი
ბიჭები  
დედა  
დედის საბანი  
ვაზი  ექსკლიუზივი
მე რომ არაფერი ვთქვა...  
მეზობლის გოგო  
რიკტაფელას თამაში  
უჩემოდ  ექსკლიუზივი
წამომყევით, ბიჭებო!..  
ხელები  ექსკლიუზივი