გაზიარება
ბუონაროტი მიქელანჯელო
* * * ამოშრი, ცრემლის ნაკადულო, აიგე წესი (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * არარაისგან ღმერთმა შექმნა დრო-ჟამის ხატი (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * გულს დაჩნევია სიმძიმილი გარდასულ წელთა (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ეს იყო ხილვა ხორციელი, თუ დამესიზმრა (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ვიცი, დრო მოვა, - ისევ უნდოდ, ისევ ავგულად (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ის გადმოეშვა დედამიწის დახშულ სფეროზე (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * მარმარის ნატეხს - გამომზირალს ცივად და მკაცრად (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * მიწისთვის ერთკერძ მუშაკობენ მხეცნი და კაცნი (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * მძიმეა ხვედრი ტყვექმნილისა (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ო, დონა, დონა, რახანია - ჯვარზე გასაკრავ (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ო, სიბნელეო, შენეული რიდე და ფარდა (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ქვის გაცოცხლება მარტოოდენ ცეცხლის ხვედრია (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ქმნილება შემქმნელს იმეორებს ხშირად და მალმალ (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * შენი თვალები მაგონებენ ჯადოსნურ სარკეს (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)  
* * * ციმციმებს ცივი სილამაზის პირქუში ხატი (მთარგმნელი: ჯემალ აჯიაშვილი)