გაზიარება
აჯიაშვილი ჯემალ
* * * "გვიმზერს ბელადი მარმარის ქვიდან"  
* * * იღვიძებს სფინქსი  
* * * როგორ ამოხსნი ცხოვრების საზრისს  
* * * უნდა შეება აბეზარ დრო-ჟამს  
* * * ქვებს მიათრევდა უღლეული მძიმე უღლებად  
* * * ცის შვილობილი, ქვეყნის შვილი, შვილი ნატრული  
* * * ცოდვილთა მოდგმა მოვიდა შემდეგ  
*** "დამღალა ჩემმა უსაშველო მარტოსულობამ"  ექსკლიუზივი
*** "ის მიიცვალა"  ექსკლიუზივი
*** "ისევ ინათებს"  ექსკლიუზივი
*** "კმარა"  ექსკლიუზივი
*** "კრთოდა ველი და ფიანდაზი"  ექსკლიუზივი
*** "ნაზამთრალ ზეცას"  ექსკლიუზივი
*** "ოცდამეერთე საუკუნის დასაბამიდან"  ექსკლიუზივი
*** "სისხლიან ქორწილს"  ექსკლიუზივი
*** "წლები"  ექსკლიუზივი
ადამი  
იერემია  
პენტავდა ქარი...