გაზიარება
არაბული მერაბ
* * * "დავდივარ,ცოდვები ავკინძე"  
* * * "ვაჰ, რა უდროოდ მომწყურდი"  
* * * "შავ თვალთ რაად"  
ბებო-პაპანი  
მე და თქვენ  
სოფელს შერჩენილი ბებერი ხევსურები...