გაზიარება
აბაშიძე გრიგოლ
*ბიოგრაფია (ა.გ)  
* * * გაქრა ოთხმოცი წელიწადი  
ამ სოფლის წესი...  
ამაოების მატარებელი  
არ თქვა, აღარ გამაგონო!  
არყოფნისაკენ  
გაზაფხული  
გაზაფხულის ამო ძალა  
განმეორდება  
გახსოვს, მაცდურო, შენ ის საღამო  
გვაპატიებენ?!  
დიდი ღამე  
ვალი  
ზღვამ აგრე იცის...  
თბილისი  
თვალი ცქერით, გული ძგერით  
თუმც უნაპირო გაქვთ მიწა-წყალი  
კითხვა-მიგება  
კოშმარული წინათგრძნობა რომელიც დროდადრო სულს მიშფოთებს  
ლაშარელა  
მთას  
მწირი-ლერმონტოვისა (პოემა)  
ოდა თავისუფლებას  
ოქროს ვენახი  
რას მიქვია მწუხარება  
როგორც ბუდიდან გადმოვარდნილი ბარტყები...  
საამო მოგონება  
სამშობლოს  
სატრფოს  
სიდგან მოფრინდი, სად, ვისთან?  
სიმღერა  
სინდისის განაჩენი  
უკანასკნელი სათხოვარი  
უსამართლობა  
ფა-ფუ…  
ფიქრები საქართველოს რუკაზე  
ქართული საბავშვო ლიტერატურის კლასიკა  
ღმერთმა შემინდოს  
შვიდასი წელი  
შხამით სავსე თასი  
ცოტნე დადიანი  
ცოტნე დადიანი  
ცოტნე დადიანი  
ჯაჭვგაუხდელი