გაზიარება
ჯავახიშვილი კატო
აღმოსავლეთი  
გა-მო-ღვი-ძე-ბა  
გამოსვლა  
გესმის, ისვრიან  
დარჩენა  
დიაგნოზი  
იალბუზი  
იოანე  
კინო  
ლოლიტა  
მარცხნივ  
მგზავრი  
მოლაღული  
მყვირალობა  
ნათითურები  
ნაქერალა  
ნაცვალსახელი  ექსკლიუზივი
რომანი  
უმისამართო პოეტის სევდა  
ფლეიტა  ექსკლიუზივი
ჯარისკაცები