გაზიარება
ხარანაული ბესიკ
*ბიოგრაფია (ხ.ბ)  
*** "ათასგან ვიყავ"  
*** "არა იმიტომ ვამბობ მე, "წინ!"  
*** "ესაა ჩვენი ქართველობა"  
*** "ვის ყოფნის იმის ვაჟკაცობა"  
*** "მითხარი ფშავლის დედაკაცო"  
*** "ნეტავი სადმე"  
*** "ნისლს დაუძირავს მამკოდა"  
ალუბლის ხევ  
ანდერძს არ ემსგავსოს  
აუცილებლობა  
ბრაზი  
გაზაფხულის კარი  
გახაფხულის ძახილზე  
და, აი, მე გავყიდე სახლი...  
დედი (აუდიო)  ექსკლიუზივი
ეგ მუდამ ერთზე მეტია  
ეს გაზაფხული  
ვაჟა-ფშაველა ცხენით მიდის ჩარგლიდან თბილისში და გზად თავის ცოლს ებაასება  
ზამთრის ბანაკი  
თებერვალი. ივრის ჭალები  
ლეჩაქი  
მთას მიმავალი ბერის გაფრთხილება  
მკვდრების სიმღერა  
მონატრება  
მშვიდად  
ოცნება თიხისფერი ქალიშვილისთვის  
პოეტი  
პრიალა ცოდვილი  
რაღაცა მაინც გულს დაგაკლდება  
რაც არ ითამაშება, ის არც იცხოვრება  
სად არიან შვილები  
სიტყვების უქონლობის გამო  
ფშაური მზის ნაბიჯები  
ქენჯნა  
ღმერთს მე, აქ, ცოდვილი ვესაჭიროები  
ჩემო დედი  
ხეიბარი თოჯინა