გაზიარება
ჭავჭავაძე ალექსანდრე
*ბიოგრაფია (ჭ.ა)  
* * * რაა სიკვდილი  
გოგჩა  
გუთნის დედა  
გული წამართვი  
დიდმარხვაში  
დუგა  
ედემს რგულსა  
ეღების კარი გაზაფხულისა  
ეჰა, ჩემო ოცნებავ  
ვამე შორს მყოფსა  
ვარდის გაყრილსა  
ვარდო კოკობო  
ვაჰ, დრონი, დრონი  
ვაჰ, სოფელსა ამას  
ვისაც გსურთ  
ისმინეთ, მსმენნო  
კავკასია  
მაისის ვარდმან  
მე შენ არ გეტყვი  
მეგრულ ფერხულზე  
მიველ წალკოტს სანუგეშოთ  
მიკვირს რად ჰსძრახვენ  
მუხამბაზი ლათაიური  
მშვენიერთა ხელმწიფავ  
ნაწყვეტი  
ოჰ, ვით გვემტყუნვა  
ოჰ, საყვარელო  
სიყვარულო, ძალსა შენსა  
ღიმილმან კარი ლალისა  
ჭმუნვის მახვილი  
ჰე, მთოვარეო  
ჰხამს ტრფიალსა საყვარელი