ჭავჭავაძე ალექსანდრე
გაზიარება

ჰე, მთოვარეო 

ჰე მთოვარეო შემწყნარეო, აშიყთ გულების, 
მოგვფინენ შენნი შუქნი ნელნი ჩვენ ორთა ოდენ! 
რაზომცა ვლიდე, ვერსად ვპოვო, ნუ გეგულების, 
რომ ურთიერთსა ჩვენებრ მტკიცედ ვინმე შესტრფოდნენ! 

??????