ჭავჭავაძე ალექსანდრე
გაზიარება

ღიმილმან კარი ლალისა 

ღიმილმან კარი ლალისა 
განაღო გამჭვირვალისა, 
დღეს ესე მკმარის სიმდიდრედ, 
ხვალემ იზრუნოს ხვალისა. 

ალვის ნაყოფი მრჩობლედი, 
შევამცენ ჩემი დამბნედი, 
დღეს ესეოდენ გავბედი, 
ხვალემ იზრუნოს ხვალისა. 

ნიავთ მობერვით შეძრულმან 
სუნი მაყნოსა სუმბულმან, 
დღეს ამით განიშვა გულმან, 
ხვალემ იზრუნოს ხვალისა. 

??????