ჭავჭავაძე ალექსანდრე
გაზიარება

გული წამართვი 

გული წამართვი ცნობითურთ, მითხარ, ნაცვალი მომე რა? 

ვეღარ გავძელი უშენოდ, გაყრისა სევდა მომერა. 

დამწვი და წყალი არ მომეც — დამწვარსა გულსა მომერა: 

უვარდოდ წალკოტისათვის თვალნი რისათვის მომერა?!

??????