გაზიარება
შამანაძე შადიმან
გზა  ექსკლიუზივი
ერთხელ, თბილისში  ექსკლიუზივი
თავს შევჩვევივარ...  ექსკლიუზივი
მეორადი ყოფა  ექსკლიუზივი
რავა ხარ, იუზგარ...  ექსკლიუზივი
საქმიანი წინადადება  ექსკლიუზივი
ღამის ბარი ანუ ბარი-ბარში  ექსკლიუზივი
ხმით მიწის დანატირალი  ექსკლიუზივი